Goodreads Librarians Group discussion

Lykkelige dager • Tilbake til fremtiden
15 views
Book Issues > Add info (18)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17658-6

add description:

I <i>Tilbake til fremtiden</i> skildrer Undset tilstanden i Norge våren 1940 og levendegjør på denne måten reaksjonen i et okkupert land i Europa. I <i>Lykkelige dager</i> skildrer hun hvordan livet artet seg for hennes barn på Bjerkebæk i 1920-åra.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23298 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top