Goodreads Librarians Group discussion

Helgener
This topic is about Helgener
14 views
Book Issues > Add info (17)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17656-2

change original title to: the title of this edition

add description:

<i>Helgener</i> er en samling av Sigrid Undsets beretninger om norske og europeiske helgener. Hun begynner med Sankta Sunniva og Hellig Olav, Norges konge. Deretter følger fortellingene om ytterligere fem norske helgener og to europeiske, før bindet avsluttes med Sankt Halvards liv, død og jærtegn.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23283 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top