Goodreads Librarians Group discussion

Elleve år
This topic is about Elleve år
11 views
Book Issues > Add info (15)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17654-8

add description:

I denne fortellingen, forfatterens selvbiografiske erindringer, følger leseren Ingvild fra spedbarnsalder og frem til hun er omkring elleve år gammel, da familiefaren dør.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23387 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top