Goodreads Librarians Group discussion

Ida Elisabeth
This topic is about Ida Elisabeth
14 views
Book Issues > Add info (14)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17653-1

add description:

Ida Elisabeth starter en ny tilværelse for seg selv og barna etter at ektemannen har vært utro. En ny mann dukker opp, og hun ser for seg en framtid med en mann hun kan respektere. Men er det virkelig mulig å befri seg fra sitt første ekteskap og begynne på nytt?


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23518 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top