Goodreads Librarians Group discussion

Den brennende busk
This topic is about Den brennende busk
11 views
Book Issues > Add info (13)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Apr 29, 2018 12:32PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17652-4

change title to: Den brennende busk
sort by title: brennende busk, den

add description:

Boka er en fortsettelse av <i>Gymnadenia</i>. Vi er kommet fram til den første verdenskrig, men for Paul Selmer overskygges krigen av det daglige og undervisninga i den katolske tro. Hans første kjærlighet Lucy dukker opp igjen, og hans eget ekteskap er ulykkelig.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23430 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top