Goodreads Librarians Group discussion

Olav Audunssøn og hans barn (The Master of Hestviken, #3-4)
This topic is about Olav Audunssøn og hans barn
11 views
Book Issues > Add info (11)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Apr 29, 2018 12:13PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17649-4

change original title to title of this edition.

add description:

<i>Olav Audunssøn</i> og hans barn utkom i 1927 og etterfulgte <i>Olav Audunssøn i Hestviken</i>. Olavs kamp for å forstå livet og livskreftene fortsetter. Til tross for at han ønsker å leve det gode og riktige liv, floker det seg til. Til å begynne med rasjonaliserer han bort sin egen skyld - det er omgivelsene, naturlovene, andre mennesker som er årsak til alle hans ulykker. Selv Gud går ikke fri. I romanens avslutning avklarer imidlertid Sigrid Undset Olavs skjebne. I sin botsgang forstår han at ingenting kan gjøres ugjort og at ondskapens og lidelsens problem alltid vil forbli et mysterium.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23472 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top