Goodreads Librarians Group discussion

Olav Audunssøn i Hestviken (The Master of Hestviken, #1)
This topic is about Olav Audunssøn i Hestviken
12 views
Book Issues > Add info (10)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17648-7

add Norwegian description:

I 1925 utkom <i>Olav Audunssøn i Hestviken</i>, en historisk roman fra slutten av 1200- og begynnelsen av 1300-tallet. Romanen fører på mange måter videre tematikken fra <i>Kristin Lavransdatter</i> - det handler om skyld og anger, om konflikten mellom egenviljen og gudsviljen. Den trenger også inn i puberteten og seksualitetens mysterium, og viser det følelseskaos den seksuelle oppvåkning kan føre med seg.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23283 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top