Goodreads Librarians Group discussion

Korset (Kristin Lavransdatter, #3)
This topic is about Korset
11 views
Book Issues > Add info (9)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17646-3


add description:

<i>Korset</i> er tredje og siste bok i serien om Kristin Lavransdatter. Gammel og utslitt blir Kristin tatt opp som leksøster i et kloster. Endelig finner hun fred, og kan legge bak seg den livslange striden mellom seg selv og sin Gud.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23431 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top