Goodreads Librarians Group discussion

Husfrue (Kristin Lavransdatter, #2)
This topic is about Husfrue
11 views
Book Issues > Add info (8)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17645-6

add description:

Dette er det andre bindet i trilogien om Kristin Lavransdatter. Romanen følger Kristin og Erlend og de sju sønnene deres, både gjennom det daglige slitet, og gjennom hell, uhell, tro og håp.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23477 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top