Goodreads Librarians Group discussion

Splinten av trollspeilet • Vårskyer
14 views
Book Issues > Add info (5)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17642-5

add description:

To ulike kvinneskjebner belyses i <i>Splinten av trollspeilet</i>. Uni Hjelde har vært skuespiller, og klarer ikke å slå seg helt til ro i ekteskapet. Det er morskjærligheten som blir den kraften som gjør livet verdt å leve. Den andre kvinnen leseren møter, er på desperat jakt etter lykken, men lykke kan være dyrekjøpt. <i>Vårskyer</i> inneholder tre noveller som handler om barn og ei handikappet kvinnes opprør mot morens omsorg.


message 2: by Nada (new)

Nada El (nadael9) | 1 comments done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top