Goodreads Librarians Group discussion

Våren
This topic is about Våren
13 views
Book Issues > Add info (3)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17640-1

add description:

Sorgen over et dødfødt barn driver barndomsvennene Torkild og Rose fra hverandre. Kjærligheten og ekteskapet er grunntemaer i denne romanen, som ble utgitt første gang i 1914.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23441 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top