Goodreads Librarians Group discussion

Fru Marta Oulie / Den lykkelige alder
11 views
Book Issues > Add info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-03-17638-8

add description:

I dagboksform følger vi den moderne, unge kvinnen Marta Benneche som mener at hun har funnet kjæligheten i Otto Oulie. Romanen begynner med den fatale bekjennelsen "jeg har været min mann utro". <i>Den lykkelige alder</i> består av to noveller og to kortromaner der vi også møter unge kvinner fra Kristiania


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23392 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top