Goodreads Librarians Group discussion

Syv fantastiske fortellinger
This topic is about Syv fantastiske fortellinger
16 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-13: 978-82-525-2070-5

add description to the above and the following editions:

https://www.goodreads.com/book/show/3...

https://www.goodreads.com/book/show/3...


I løpet av 1930-årene, en tid hvor Karen Blixen gjennomgikk en vanskelig periode i Danmark, forberedte hun en samling med noveller hun hadde arbeidet med i Afrika. Siden hun mente at kvinnelige forfattere ikke ble tatt seriøst, sendte hun fortellingene til forleggerne under psevdonymet Isak Dinesen. Etter en lang antagelsesprosess ble Seven Gothic Tales til slutt utgitt på engelsk i 1934. Året etter kom den ut på dansk. Syv fantastiske fortellinger er Karen Blixens debut, og det er ofte nettopp denne boken som blir framhevet som hennes sterkeste. Hun kalte fortellingene «gotiske» fordi de heller mot det mørke og groteske, samtidig som de også har innslag av det magiske og overnaturlige. Selve strukturen i fortellingene er i tillegg bygd opp etter forbilder i Tusen og en natt. Syv fantastiske fortellinger er kort sagt et knippe fabulerende vakre og lunefulle historier som rager høyt i europeisk litteratur.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done


Halvor (Raknes) | 4770 comments And the title needs fixing: Syv fantastiske fortellinger


message 4: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments Just on the one edition, right? Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Yes, thank you!


back to top