Bookstagram squad 😍📕 discussion

27 views
Книга за месец Април

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nikki (new)

Nikki | 13 comments Дойде вече и месец Април (колко бързо минава времето!) и трябва да изберем книжката, която ще четем. Позволих си да направя анкета с няколко предложения, но ако никое от тях не ви допада може да добавите свои. :)


message 2: by Sarah (new)

Sarah Morgenstar | 8 comments Може ли да дам предложения:
14-14 Силен Едгар, Пол Беорн
https://www.goodreads.com/book/show/3...
Всичко, което не помня - Юнас Хасен Кемири
https://www.goodreads.com/book/show/3...
Генът: една интимна история - Сидхарт Мукхърджи
https://www.goodreads.com/book/show/3...


message 3: by Nikki (new)

Nikki | 13 comments Добавени са. :)


back to top