Goodreads Librarians Group discussion

Jodendom: een heldere inleiding
This topic is about Jodendom
18 views
Book Issues > Book needs updating

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Agathokles (new)

Agathokles (amartinios) | 60 comments I recently purchased this book and wanted to add it to my Goodreads lists, but could not find it with the ISBN-13. I then wanted to make a page myself, but when typing the title Goodreads suggested it already existed, which is indeed the case. Apparently, someone added it already but neglected to fill in pretty much any data. So I am asking if someone can fill in the details.

Here is the information about the book on the publisher's website: http://www.meulenhoff.nl/nl/p4c36fcf3..., you can also get the image from there to upload to Goodreads.

Publisher: Meulenhoff.
Publication date: 04-07-2017 (DD-MM-YYY).
ISBN-13: 9789029092067.
Pages: 224.
Format: Hardcover.
Language: Dutch
Description:
Wat is Jodendom eigenlijk? Wat weten we van een van de belangrijkste en oudste religies van de wereld? In Jodendom. Een heldere inleiding geven Lou Evers en Jansje Stodel antwoord op allerhande vragen over het Joodse leven. Wat houdt de besnijdenis in, en wanneer en hoe wordt bar en bat mitswa gevierd; wat zijn de gebruiken rondom huwelijk, scheiding, ziekte en dood? Natuurlijk worden ook de Joodse feestdagen en de sjabbat uitgelegd. En welke Joodse stromingen zijn er in Nederland?

Jodendom. Een heldere inleiding is een helder opgebouwd verhaal dat inzicht geeft in het Joodse leven van dag tot dag en van jaar tot jaar. Het geeft een overzichtelijk portret van de Joden en hun tradities.


message 2: by Sandra (new)

Sandra | 24727 comments Done. And fixed those author names.

https://www.goodreads.com/book/show/3...


message 3: by Agathokles (new)

Agathokles (amartinios) | 60 comments Thanks.


back to top