Goodreads Librarians Group discussion

Kvinnen og den svarte fuglen
This topic is about Kvinnen og den svarte fuglen
38 views
Book Cover Help > So much wrong here

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments I wonder, as this page seems to have been created by an import bot, where did it grab this wrong cover? Amazon has the correct cover.

correct title: Kvinnen og den svarte fuglen

this is also original title

Afterword: Ebba Haslund

hardcover

page count per my copy: 156 (ISBN 8252506801, last page ov novel is 150, last numbered page is 148, still I'm counting surplus material about the author and the novel at the end of the book)

published: December 1982

language: Norwegian

description:

Hvilke erfaringer er det menneskene høster av sine kriger? Denne romanen har et indre liv som er nesten uhyggelig aktuelt i dag ‒ en menneskealder etter annen verdenskrig, da romanen ble skrevet.

Dette er forfatterens etterlatte roman, hennes siste ord etter et rikt liv og et rikt forfatterskap. Boken er en brannfakkel ‒ et fortvilelsens nødrop om at krigsmaskineriet må stanses. Den er fylt av indre spenning med bilder malt med brede penselstrøk. Vi må bøte på vår kolossale uforstand, sier Nini Roll Anker ‒ og bli mennesker.

De som så TV-serien «Den som henger i en tråd», vil huske hennes evne til å skildre kvinners liv. Dette utfolder hun også i denne romanen. Hun behersker tankeverdenen til den litt enfoldige, konvensjonelle kvinnen av i går. Hun som gifter seg med en mann fordi han er snill. Men vi møter også kvinner som våger å kjempe. Dette er også en bok om mannen og kvinnen, makten og fantasien og selve livet.

«Men det er vi som skal styre, vi, vi! Det er vi som har ansvaret for livet på jorden, bare vi! Og det blir ikke annerledes før vi erkjenner det og handler etter det, mor, før det blir det aldri annerledes!»

---------------

So, should I create an ACE or will the cover be replaced?


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments An ace, since I can't find that cover anywhere else to confirm its provenance. Here is your ACE: https://www.goodreads.com/book/show/3...


message 3: by Halvor (Raknes) (last edited Mar 29, 2018 10:59AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments Very good! (though I wish you would reconsider and place the ACE info at the start of the description…)

Please add afterword credit!

And also original year of publication: 1945


message 4: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments Nope, done, and done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top