Goodreads Librarians Group discussion

Pesten
This topic is about Pesten
11 views
Book Issues > Add data

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments add ISBN-13: 978-82-525-2903-6

replace descriptiom:

I Oran i Algerie bryter pesten ut. Byen blir isolert fra omverdenen og menneskene blir preget av frykt og reagerer alle på sin egen måte på de utfordringene de møter. Gjennom øynene til doktor Bernard Rieux følger leseren pestens ødeleggende ferd gjennom byen. Romanen gir et vitnesbyrd om en dyrekjøpt tro på mennesket, på at når alt kommer til alt "er det mer hos menneskene å beundre enn å forakte"


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top