Goodreads Librarians Group discussion

Gulag-arkipelet II
This topic is about Gulag-arkipelet II
12 views
Book Issues > Add and correct data

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments Title: GULag-arkipelet 1918-1956 : et eksperiment i kunstnerisk forskning. 2 : Fjerde, femte, sjette og sjuende del

Add author with Norwegian spelling: Aleksandr Solzjenitsyn

Add Norwegian language description:

Dette er beretningen om de sovjetiske konsentrasjonsleirene før og etter den annen verdenskrig, og bygger på forfatterens egne erfaringer. Solzjenitsyn var politisk straffange fra 1945-1953, og ble senere forvist fra Sovjetunionen på livstid. For han betegner GULag et samfunnssystem som er gjennomsyret av undertrykkelse, der straffanger ble tvunget til å arbeide under umenneskelige kår. Boken anses som Aleksandr Solzjenitsyns hovedverk.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top