Goodreads Librarians Group discussion

Faren ved å være Skrake
This topic is about Faren ved å være Skrake
200 views
Book Issues > Change description and add data

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments add ISBN-10: 82-530-2539-4

add translator: Erik Krogstad

add Norwegian description:

Beretningen starter i 1952, da OL arrangeres i Helsingfors, Coca-Cola introduseres i Finland og en finsk skjønnhetsdronning blir Miss Universum. Det er året unge Werner Skrake har sitt første spektakulære uhell, som Vera skal få se flere av, og som sønnen Wiktor selv tiår senere får påminnelser om. Historien om slekten Skrake strekker seg både bakover til borgerkrigens erfaringer, og fremover til nåtidens Helsingfors. Og i skjærgården utenfor, Werner og Wiktors møtested, vaker de store sølvfargede sjøørretene.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19392 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top