Goodreads Librarians Group discussion

Englandsfarere
This topic is about Englandsfarere
11 views
Book Cover Help > Add cover photo and other info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Mar 25, 2018 01:54PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments library scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

page count per my copy: 203 (ISBN: 8252505465)

hardcover

language: Norwegian

year: January 1979

original year: 1945

description:

Sigurd Evensmos debutroman fra 1945 bygger på egne erfaringer fra krigen. Forfatteren prøvde sammen med 18 andre å flykte fra Ålesund over til England. Men de ble tatt av tyskerne, og leseren får følge den forferdelige kampen videre.

Harald Silju er romanens hovedperson, en alminnelig arbeider, med kone og lite barn og en evne til å forme små figurer i leire. Og med lengselen etter fellesskap som fører ham inn i illegalt arbeid.

Romanen vakte stor oppsikt og ble en av de største romansuksesser etter krigen med et salg på 60.000 eksemplarer. Den er oversatt til en rekke språk og ble også filmatisert i 1946.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top