Goodreads Librarians Group discussion

Likvider Paris!
This topic is about Likvider Paris!
11 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments add ISBN-13: 978-82-90102-00-0

add translator: Leif Toklum

add description:

De tyske pansersoldatene angriper med flammekastere og fosforgranater. Det tas ingen fanger og overlevende likvideres nådeløst. Dette er den 7. boka om det 27. panserstrafferegiment.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top