Goodreads Librarians Group discussion

Ei hand å holde i : Odd Kåres kamp mot AIDS
This topic is about Ei hand å holde i
15 views
Book Issues > Add info, corrections

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments title: Ei hand å holde i : Odd Kåres kamp mot AIDS

add ISBN-13: 978-82-520-3842-2

description:

Her forteller Vigdis Rabben om sønnen Odd Kåres kamp mot Aids. Odd Kåre ble smittet gjennom et infisert blodprodukt han trengte som bløder, ni år gammel. Like før han skulle fylle sytten, døde han i februar 1993. Illustrert.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19392 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top