Oldtimer - Klasik Okuma Grubu discussion

note: This topic has been closed to new comments.
106 views
Arşiv > Mayıs 2018 için öneriler - Eski klasiklerden

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Özgür (last edited Apr 09, 2018 11:30AM) (new)

Özgür | 2916 comments Mod
Mayıs 2018'de okunmasını önerdiğiniz eski klasikleri (yayımlanmasının üzerinden en az 100 yıl geçmiş klasikler) 31 Mart 2018 günü sonuna kadar bu konuya ekleyebilirsiniz. Önerilen kitaplar üyeler tarafından oylanacak ve böylece hangi kitabın okunacağı belirlenecektir.

Güncelleme (9 Nisan 2018)
Öneri toplama ve oylama süreci sona ermiştir.

Önerilen kitaplar
1. Anatole France - Penguenler Adası (1908, 302 sayfa)
2. Filibeli Ahmed Hilmi - Amak-ı Hayal (1908, 147 sayfa)
3. Jane Austen - Gurur ve Önyargı (1813, 424 sayfa)
4. Voltaire – Candide (1759, 170 sayfa)
5. Goethe - Genç Werther'in Acıları (1774, 168 sayfa)
6. Victor Hugo - Bir İdam Mahkumunun Son Günü (1829, 160 sayfa) En çok oyu alarak grup okuması olarak belirlenmiştir.
7. Herman Merville - Katip Bartleby (1853, 63 sayfa)
8. Robert Louis Stevenson - Define Adası (1882, 242 sayfa)
9. Anne Bronte – Şatodaki Kadın (1848, 362 sayfa)
10. Gogol - Ölü Canlar (1842, 479 sayfa)
11. Charles Dickens – Zor Zamanlar (1854, 272 sayfa)
12. Maksim Gorki – Mujik (1900, 168 sayfa)
13. Henry James – Avrupalılar (1878, 214 sayfa)


message 2: by Ahmet (new)

Ahmet | 13 comments Anatole France - Penguenler Adası
Filibeli Ahmed Hilmi - Amak-ı Hayal


message 3: by Firdevs (new)

Firdevs | 243 comments Gurur ve önyargı- Jane Austen


message 4: by Yücel (new)

Yücel Voltaire - Candide


message 5: by Pınar (new)

Pınar Kaya (timeywimeylady) | 46 comments Elimde Goethe'den "Genç Werther'in Acıları" ve Victor Hugo'dan "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" var, bu ikisinden biri okunsa benim için iyi olur. :)


message 6: by Argos (new)

Argos Don Kişot ( uzun format veya 2 cilt)


message 7: by Nihan (new)

Nihan | 135 comments Anne Bronte - Şatodaki Kadın


back to top
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.