Goodreads Librarians Group discussion

Under fremmed styre (Historien om Norge, #2)
This topic is about Under fremmed styre
16 views
Book Cover Help > Add cover photo and info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Mar 15, 2018 01:50PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments My scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

add ISBN-13: 978-82-525-3946-2

year: December 1999

description:

I dette bindet beretter forfatteren om årene 1350-1800. Her skildres kvinner, menn og barn, storfolk og treller, konger og almue. Gjennom deres øyne gir Alnæs et innblikk i hvordan tro, tanker og følelser preget deres liv. Med kart, litteraturliste, tidstavle og register.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19392 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top