Goodreads Librarians Group discussion

Varulven
This topic is about Varulven
18 views
Book Cover Help > Add cover photo and info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Mar 14, 2018 11:08AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments library scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

Add ISBN-13: 978-82-525-0540-5

Year: September 1978

description:

«Varulven» er et hovedverk i norsk litteratur, en roman om kjærlighet, sjalusi og makt. I forgrunnen står trekanthistorien mellom tre voksne, modne mennesker: forfatteren Erling Vik, hans elskede Felicia og hennes mann Jan Venhaug, som også er Erlings gode venn.

Da Felicia var 17 år, møtte hun Erling, og det ble et livsavgjørende møte. De møtes igjen som flyktninger i Sverige. Felicia velger tryggheten og gifter seg med Jan, men forholdet til Erling fortsetter, og alle forsøker å tilintetgjøre den ødeleggende sjalusien, helt til Felicia gåtefullt forsvinner. Krigen og krigens mørke krefter og deres virkninger danner bakteppe for handlingen.

«Varulven» var på slutten av femtitallet en av de fremste kandidatene til Nobelprisen i litteratur.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments Done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top