Goodreads Librarians Group discussion

Odysseen
This topic is about Odysseen
21 views
Page Numbering Requests > Correct page count and other issues

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Mar 14, 2018 10:42AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments Page count per my copy: 413 (last page unnumbered, ISBN 8252541313 )

Year: February 2001

Librarian's note in current description seems quite spurious (check standard description!), anyway, replace with:

description:

Odysseen er det yngste av de to homeriske heltediktene som innleder hele vår europeiske litteratur. Eposet skildrer Odyssevs' strabasiøse hjemferd fra Troja og hjemkomsten til Ithaka. Handlingen strekker seg bare over 41 dager, men Odyssevs forteller om hva som har skjedd ham under hjemferden som har tatt 10 år. Han har blant annet blitt holdt tilbake av en nymfe, besøkt underverdenen, møtt to kykloper. På Ithaka venter Penelope, hans hustru. Eposet er bygget opp av 24 sanger.


Sandra | 23738 comments Done.

Obviously someone hit the wrong button re the default description. I've hopefully fixed that issue as well.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top