Goodreads Librarians Group discussion

Syvsoverskens dystre frokost : en underholdningsroman på liv og død
This topic is about Syvsoverskens dystre frokost
13 views
Book Issues > Add description

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments remove format from title.

add description:

<b>Bokas baksidetekst:</b>

En kjent dikter har sagt at verden er til for å munne ut i en stor bok. Ordene passer godt på Tor Åge Bringsværd og den omfangsrike romanen han utgir her, to år etter suksessen med DEN SOM HAR BEGGE BEINA PÅ JORDA STÅR STILLE.

I SYVSOVERENS DYSTRE FROKOST er det New Yorks mangfoldige natt- og dagverden han henter stoff og skjebner fra. Vi møter en mann som tror han er forfulgt av Døden, en drabelig finne som bare kan elske til tonene av Evert Taube, en hotellgjest som ikke riktig vet om han skal og bør hoppe ut av vinduet, en skurkaktig tannlege som er ulykkelig forelsket i en kvinne som er ulykkelig forelsket i en mann som sitter stum og naken på et hustak og skriver tall på små lapper… Det er en lattermild og alvorlig bok om en metropol sett i et trollspeil, om en verden som langsomt fortæres innenfra. Men også, på Bringsværds vis, en ironisk roman om den romanen som aldri ble skrevet.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 20013 comments Done. Is "En Underholdningsroman på Liv og Død!" actually part of the title?


Halvor (Raknes) | 4770 comments It is, but please correct the title to:

Syvsoverskens dystre frokost : en underholdningsroman på liv og død


message 4: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 20013 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top