Goodreads Librarians Group discussion

Innvandrerne : Mot vest til nye hjem
This topic is about Innvandrerne
17 views
Serieses! > Corrections

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Mar 13, 2018 01:39PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments Sequence in series: Book 2, part 1 of 2 (in this sereies: https://www.goodreads.com/series/6142...)

add ISBN-13: 978-82-525-0138-4

published: January, 1972

page count per my copy: 261 (last page unnumbered)

descriptiom:

De to første bindene i Vilhelm Mobergs mektige episke verk om den svenske emigrasjonen, <i>Utvandrerne</i> I-II, ble folkelesning i ordets egentligste forstand da bøkene ble utgitt av Bokklubben for et år siden. Den svenske forfatteren skaffet seg et utall beundrere som i <i>Innvandrerne</i> I-II vil få svar på hvordan det går med Karl Oskar, Kristina og de mange andre som søkte lykken i det nye landet

Da emigrantskipet Charlotta nådde New York, hadde dets levende last bare nådd sitt første hovedmål på den lange ferden mot vest. Men for et sted å komme for en flokk svenske bønder som tidligere ikke har sett større by enn utskipningshavna Karlshamn! Det første møtet med deres nye hjemland får nyankommerne til å sperre øynene opp som om det var første gang de kunne se.

Men reisen må fortsette. Inn i det mektige landet bærer det med båt til Albany, til Buffalo med jernbane, og så igjen med båt til det neste hovedmålet, Chicago, en rått tilhogd nybyggerby med tre skikkelige gater. Så kan ferden inn i det ukjente begynne, og også her er Vilhelm Moberg på hjemmebane. Hans nitide markstudier og forundersøkelser har dannet grunnlaget for også den tredje delen av verket om hans modige landsmenn som i det forrige århundre brøt opp fra Sverige for å skape seg et nytt liv på den andre siden av havet.


message 2: by Koenraad (new)

Koenraad (koenraadkelemen) | 4875 comments Done


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top