Goodreads Librarians Group discussion

14 views
Adding New Books > Please add «Slagmark»

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Asbjørn (new)

Asbjørn Lunde | 1 comments Author: Geir Olav Jørgensen
Title: «Slagmark»
ISBN: 978-82-02-54653-3
Publisher: Cappelen Damm AS
Publication date: 2017
Format: novel
Description: «Familiemannen Torgrim Eik rykker ut frå heimen ei helg, for å segle over fjorden og ta inn på hytta. Han drar videre på jakt. Medan han ferdast i fjellet, dukkar minnene frå ein annan del av livet opp i han: Ein gong reiste han rundt utan retning i Europa.»
Page count:175

https://www.cappelendamm.no/_slagmark...


message 2: by Abcdarian (last edited Mar 10, 2018 04:02PM) (new)

Abcdarian | 19978 comments Done: https://www.goodreads.com/book/show/3...
The publisher has 176 pages; is there anything after 175?


back to top