Goodreads Librarians Group discussion

Engelsk-Norsk Ordbok: English-Norwegian Dictionary
This topic is about Engelsk-Norsk Ordbok
13 views
Book Issues > Add data

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments Description:

Dette er en ordbok som er spesielt egnet for studenter som leser pensumlitteratur på engelsk og må bli kjent med fagterminologien på begge språkene. Boka inneholder 35000 oppslagsord og gir opplysninger om lydskrift og grammatikk. Forskjellige symboler viser om oppslagsordet bare hører hjemme i slang eller muntlig tale, eller om det bare kan brukes i britisk- eller amerikansk-engelsk. Spesielle faglige eller stilistiske ord er markert, og ved sjeldent brukte ord er det vist til synonymer.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19794 comments Done. Added cover from amazon.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


message 4: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19794 comments You're welcome. :-)


back to top