Lietuva / Lithuania discussion

540 views
Iššūkiai > 2018-ųjų metų skaitymo iššūkis

Comments Showing 1-31 of 31 (31 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Skaistė (new)

Skaistė | 260 comments Skelbiame 2018-ųjų metų skaitymo iššūkį.

Iššūkio esmė
Pateikti 55 teiginiai, apibūdinantys knygas. Perskaitote knygą, ją priskiriate kažkuriems teiginiams (ne daugiau 4!), o tuomet skaitote kitą knygą ir t.t.

Kadangi sąrašas ilgas, tad papildomai šiais metais pridedama galimybė kiekvienam asmeniškai vykdant iššūkį atmesti 3 teiginius kuriuos jis/ji laiko neįdomiais, niekiniais ir t.t. (ir taip susimažinti iššūkio teiginių skaičių iki 52).

1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų).
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių.
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime.
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga.
31. Tiesiog patikusi knyga.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“).
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).Sėkmės!

P.S. Kiekvieno pasirinkimas, ar šį iššūkį bandyti įveikti, ar tik pažiūrėti, kiek atsitiktinai pasirenkant knygas įmanoma pasidėti pliusų per metus. :)


message 2: by Ringa (last edited Aug 22, 2018 11:21PM) (new)

Ringa Sruogienė | 120 comments 53 iš 53 DONE (niekada man meilės nebus per daug; viduramžiai bus viduramžyje)

+ 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio: Skudurinė lėlė - 4/5
+ 2. Vengrų rašytojo knyga: Priešinimosi melancholija - 2/5
+ 3. Knyga apie senovės civilizacijas: Penelopiada: Mitas apie Penelopę ir Odisėją - 3/5
+ 4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga: Dažyk juodai - 4/5
+ 5. Knyga su baltu viršeliu: Knyga laiko būčiai - 4/5
+ 6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas yra religinis asmuo:
Popiežė Joana - 3/5
+ 7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą arba pavadinime žodis ,,sala'': Du miestai ir sala. Trumpos istorijos iš Madrido, Niujorko ir Balio - 4/5
+ 8. Siaubo romanas: Šarkos - 3/5
+ 9. Utopija, distopija: Puikus naujas pasaulis - 3/5
+ 10. Detektyvas: Азазель - 5/5
+ 11. Knyga apie karą: Kam skambina varpai - 3/5
+ 12. Trilogija (trilogijos dalis arba visa trilogija): Savininkas - 4/5
+ 13. Knyga apie moterų draugystę: Nuostabioji draugė - 3/5
+ 14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne): Kelionės su pačiu savimi - 5/5
+ 15. Tremtinių literatūra: Ночь - 5/5
+ 16. Rusų autoriaus knyga: Лавр - 5/5
+ 17. Musulmono autoriaus parašyta knyga: Ką nakčiai skolinga diena - 4/5
+ 18. Knyga su šeimos nariu pavadinime: Keturių tėvų duktė - 4/5
+ 19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime: Saulės grąža - 4/5
+ 20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų): Plauk su skęstančiais - 4/5
+ 21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių: Tokia blyški širdis - 2/5
+ 22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše: Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия - 4/5
+ 23. Elektroninė knyga: Наши - 5/5
+ 24. Dovanota knyga: Paskutinis noras - 4/5
+ 25. Knyga, pelniusi apdovanojimą: Vegetarė - 4/5
+ 26. Knyga su oro sąlygomis pavadinime: Mano audra - 3/5
+ 27. Knyga su vardu pavadinime: Andželos pelenai - 4/5
+ 28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime: Naktinis keltas - 3/5
+ 29. Knyga su žodžiu „istorija“ pavadinime: Istorija apie Leoną ir Luizę - 4/5
+ 30. Virš 450 psl. knyga: Pasakojimas apie meilę ir tamsą - 4/5
+ 31. Tiesiog patikusi knyga: Соло на ундервуде. Соло на IBM - 4/5
+ 32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius: Paskutinės apeigos - 5/5
+ 33. Pietų Afrikos autoriaus knyga: Hešelio karalystė - 3/5
+ 34. Nuotykių literatūra Timbuktu - 4/5
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija.
+ 36. Juodos spalvos knyga: Nacis kirpėjas - 4/5
+ 37. Knyga, kurios pavadinime būstas: Dvasių namai - 4/5
+ 38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu: Dienos Paryžiuje ir Londone - 4/5
+ 39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose: Uosto fuga - 5/5
40. Viduramžiais parašyta knyga.
+ 41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8, arba kurią sudaro 218 puslapiai: Du gyvenimai - 3/5
+ 42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta: Atpirkimas - 3/5
+ 43. Pradedančiojo autoriaus knyga: Sudie, rytojau - 3/5
+ 44. Knyga, išleista 2018 metais: Elfų kraujas - 3/5
+ 45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga: Likimo kalavijas - 4/5
+ 46. Knyga, kurios pagrindinis personažas - neigiamas: Hausfrau - 3/5
+ 47. Balkanų šalių literatūra: Pakirstas balandis - 5/5
+ 48. Skandinavų literatūra: Estera. Romanas apie meilę - 5/5
+ 49. Naujosios Zelandijos literatūra: Šviesuliai - 4/5
+ 50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose: Suvestos sąskaitos - 3/5
+ 51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina: Tora: Namas su akla stiklo veranda - 4/5
+ 52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime: Vienišas vilkas - 3/5
+ 53. Knyga, kuri buvo uždrausta: Lolita - 2/5
+ 54. Knyga, kuri įtraukta į kokį nors „privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą: Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje - 4/5
+ 55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės: Madisono apygardos tiltai - 4/5


message 3: by Vaidonė (last edited Jan 01, 2019 11:07PM) (new)

Vaidonė (vaidonsknygos) | 146 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio Nomeda Marčėnaitė Lėlė 5/5.
2. Vengrų rašytojo knyga Storas sąsiuvinis 5/5.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t)Sinuhė egiptietis 4/5.
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga Miego brolis 2/5.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''Baltoji žynė 5/5.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t) Kaimo klebono dienoraštis 1/5.
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Kuždesių sala 4/5
8. Siaubo romanas. Tamsus vanduo 2/5
9. Utopija, distopija Spiečius 4/5.
10. Detektyvas Tamsus vanduo 2/5 .
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone) Gimę šešėliuose 3/5.
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija) Nakties šešėlis.4/5
13. Knyga apie moterų draugystę Dainuosiu tau švelnias dainas 3/5.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne) Islamas: Trumpa istorija 2/5.
15. Tremtinių literatūra Vilko vaikas. Neįtikėtina Rytprūsių mergaitės Liesabeth Otto gyvenimo istorija4/5.
16. Rusų autoriaus knyga. Šuns širdis
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. Mečetės namai
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime Šešėlio sesuo: Star istorija 3/5
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime Lygi su saule 4/5.
>20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų) Laiptai į Dangų 2/5.
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių Tretieji sąmyšio metai 1/5.
>22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Ledo šunys 3/5
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote) Vergas 3/5.
24. Dovanota knyga Paštas 5/5.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą Miniatiūristas 4/5 .
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t) Audrų sesuo: Alės istorija 4/5.
27. Knyga su vardu pavadinime Pi gyvenimas 3/5.
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...) „Dailiausia moteris mieste“ ir kitos istorijos 3/5, Arklienos Kumpis 3/5.
29. Knyga su žodžiu „istorija“ Tylos istorija 3/5.
30. Virš 450 psl. knyga Perlų sesuo. Kelės istorija 4/5.
31. Tiesiog patikusi knyga Flamandų meistro paveikslas 5/5.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius Dalailamos katė 4/5.
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga Barbarų belaukiant. 2/5
34. Nuotykių literatūra Pietų žvaigždė 4/5.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve) Baimė ir drebėjimas 2/5.
36. Juodos spalvos knyga Mano sesers globėjas 4/5 Soliaris 4/5.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys) Vasarnamis su baseinu 3/5 Butas Paryžiuje 2/5.
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu Kerštas 4/5.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuosePietinia kronikas 3/5.
40. Viduramžiais parašyta knyga. Dieviškoji komedija 3/5
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.Aštuoni kalnai 3/5
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta. Gyvybės kibirkštis 4/5
43. Pradedančio autoriaus knyga Dangus strazdui 1/5.
44. Knyga, išleista 2018 metais .Selfų slėnis 3/5
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga Prikeltoji 3/5.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas Skaitalas 4/5 .
47. Balkanų šalių literatūra. Pomirtinė trilogija 4/5
48. Skandinavų literatūra. Vandens skonis 3/5
49. Naujosios Zelandijos literatūra Banginių vadeliotoja 2/5
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose Tuaregas. 5/5
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina Sniego vaikas 2/5.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime Vilkų švelnumas 3/5.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.) Rugiuose prie bedugnės 3/5.
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą Žiurkinas 4/5.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje Skeveldra 3/5.


message 4: by Simona (last edited Jan 01, 2019 04:23AM) (new)

Simona (bookfay) | 42 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas.
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga Santa Montefiore "Dvasių medis"
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,balta''. Leonid Altshuler M.D. "Hypertension? Blood Sugar? Depression?: How I Cured Them All"
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas yra religinis asmuo.
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Liane Moriarty "The Last Anniversary"
8. Siaubo romanas James Herbert "The Dark"
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas Mark Roberts "Killing Time"
11. Knyga apie karą.
12. Trilogija (trilogijos dalis arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime Diney Costeole "Miss Mary's Daughter"
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Giedrė Barauskienė, Rasa Derenčienė "Prie stalo su rašytoju. Patiekalai, įkvėpti mėgstamų knygų"
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių Cassandra Clare "City of Ashes"
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše Agata Kristi "Žmogžudystė per Kalėdas"
23. Elektroninė knyga Sabrina York 'The Highlander Is All That'
24. Dovanota knyga Daisy Goodwin, Sara Sheridan"Victoria and Albert - A Royal Love Affair: Official companion to the ITV series"
25. Knyga, pelniusi apdovanojimą Lawrence Hill "Noen Kjenner Mitt Navn (The Book of Negroes)
26. Knyga su oro sąlygomis pavadinime.
27. Knyga su vardu pavadinime Becky Albertalli 'Simon og Homo Sapiens Agendaen'
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime.
29. Knyga su žodžiu „istorija“ pavadinime Jojo Moyes "Paryžius vienam ir kitos istorijos"
30. Virš 450 psl. knyga Neil Gaiman "American Gods"
31. Tiesiog patikusi knyga Monique Peterson "Harry Potter The Wand Collection"
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius Jodi Cleghorn "Elyora"
33. Pietų Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija - Sue Wallman "Lying about last summer"
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas.
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu May McGoldrick " It Happened in the Highlands"
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8, arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančiojo autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais Sarah J. Maas " A Court of Frost and Starlight"
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga Sabrina York "What a Highlander's Got to Do"
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas - neigiamas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina K.C. Tansley "The Girl Who Saved Ghosts"
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime - Roshani Chokshi "The Gilded Wolves"
53. Knyga, kuri buvo uždrausta.
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors „privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės Nick Hornby "How To Be Good"


message 5: by Skaistė (last edited Dec 31, 2018 02:29PM) (new)

Skaistė | 260 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio Ką veikti su mažyliais? Smagūs, kūrybiški žaidimai ir darbeliai, lavinantys jūsų mažylį kiekvieną dieną  4/5
2. Vengrų rašytojo knyga Ilgaplaukės pavojingos! 3/5
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t) Turtingiausias Babilono žmogus 4/5
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga Sodininkas iš Prancūzijos 3/5
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta'' Mamystė: istorijos planuojančioms, besilaukiančioms, auginančioms 5/5
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t) Marijos knyga 3/5
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala - Mano graikiška vasara 3/5
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija Edeno vaikai 4/5
10. Detektyvas Šilkaverpis 5/5
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone) Ponas Pipas 4/5
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija) Šešėlis ir kaulas 3/5 Šturmas ir audra 3/5
13. Knyga apie moterų draugystę Tarytum seserys 4/5
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne) Vienuoliai ir aš : kaip 40 dienų, praleistų Tik Nat Hano vienuolyne, parodė man kelią Namo 3/5
15. Tremtinių literatūra Bėgantis paskui aitvarą 3/5
16. Rusų autoriaus knyga Proza 3/5
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga Bėgantis paskui aitvarą 3/5
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime Blogos mamos dienoraštis 4/5
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime Padovanosiu tau saulę 4/5
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų) Eumenidžių giraitė 3/5
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių Laimė yra lapė 4/5
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąrašeSilver Bay 4/5
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą Mylima 5/5
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t) Tegul sninga 4/5
27. Knyga su vardu pavadinime Skarleta 5/5
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...) Mergina traukiny 3/5
29. Knyga su žodžiu „istorija“ Paryžius vienam ir kitos istorijos 5/5
30. Virš 450 psl. knyga Chemikė 4/5
31. Tiesiog patikusi knyga Mažų stebuklų kavinė 5/5
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“) Dalai Lamos katė 4/5
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga Lėtas žmogus 3/5
34. Nuotykių literatūra Keliautojo autostopu gidas po galaktiką 4/5
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija Baimė ir drebėjimas 3/5
36. Juodos spalvos knyga Pažymėtieji 5/5
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys) Švyturys tarp dviejų vandenynų 5/5
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu Gegutės šauksmas 4/5
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose Aš tave užmiršau 4/5
40. Viduramžiais parašyta knyga Romanas apie Tristaną ir Izoldą 3/5
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai 10% laimingesnis 4/5
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta Salemo raganos 5/5
43. Pradedančio autoriaus knyga Žali sausainiai. Knyga sveikiems neurotikams 5/5
44. Knyga, išleista 2018 metais Motinystės kelias 5/5
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga Po tavęs 4/5
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas Pietinia kronikas 5/5
47. Balkanų šalių literatūra Zigmundo Froido sesuo 4/5
48. Skandinavų literatūra Aš ir vėl tavęs ilgiuosi 3/5
49. Naujosios Zelandijos literatūra Ponas Pipas 4/5
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose Suvestos sąskaitos 4/5
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina Sindė 5/5
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime Mano šuniškas gyvenimas, arba Kaip aš tapau žmogumi 3/5
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.) Mylima 5/5
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą Keliautojo autostopu gidas po galaktiką 4/5
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje) Užkerėtas dvaras 4/5


message 6: by Remigijus (new)

Remigijus Kutkaitis | 3 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų).
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių.
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime.
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga.
31. Tiesiog patikusi knyga.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“).
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).


message 7: by Viktorija (last edited Jul 23, 2018 11:31AM) (new)

Viktorija | 2 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Aš esu Liusė Barton
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Galapagai
8. Siaubo romanas. Kudžas
9. Utopija, distopija. Tarnaitės pasakojimas
10. Detektyvas. Nesidairyk atgal
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). Skerdykla Nr.5
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę. Tūkstantis saulių skaisčių
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. Keturiasdešimt meilės taisyklių
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. Vyras, kuris savo žmoną palaikė skrybele
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Vyrai be moterų
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Dievas skambina vienąkart
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Vėjo nublokšti
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). Penkios meilės kalbos
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Nešlovė
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t). Vėjo nublokšti
27. Knyga su vardu pavadinime. Aš esu Liusė Barton
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...). The girl on the train
29. Knyga su žodžiu „istorija“. Nepaprasta daktaro Džekilo ir misterio Haido istorija
30. Virš 450 psl. knyga. Ratas
31. Tiesiog patikusi knyga. Vyrai be moterų
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Druska jūrai
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga. Nešlovė
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Skerdykla nr.5
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. Virtuvė
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta. Skerdykla Nr. 5
43. Pradedančio autoriaus knyga. Skausmingas krytis
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. Nepaprasta daktaro Džekilo ir misterio Haido istorija
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. Ratas
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.). Tarnaitės pasakojimas
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). Skausmingas krytis


message 8: by Ugnė (last edited Dec 30, 2018 11:15AM) (new)

Ugnė | 41 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. Basakojis bingo pranešėjas
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t). Mitai, kuriais gyvename
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. Žmogėdros sode
5. Knyga su baltu viršeliu ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Klubas „Tram 83“
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t). Silva Rerum IV
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Kalbant atvirai
8. Siaubo romanas. Prieraišumo laisvė
9. Utopija, distopija. Juodvarnio žymė
10. Detektyvas. Rekonstrukcija
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).Cinko berniukai
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę. Penelopiada: Mitas apie Penelopę ir Odisėją
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). Mažoji laimės knyga. HYGGE: gyvenimas pagal danus
15. Tremtinių literatūra. Sibiro haiku
16. Rusų autoriaus knyga. Poezija / Поэзия
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. Samarkandas
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. Vidinis vaikas: kaip išgyti po vaikystėje patirto smurto
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. Mėnulio sūnus
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Laikas iš antrų rankų: gyvenimas ant socializmo griuvėsių
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Margarita ir aš
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.Psichologijos Dao. Kaip suvokti akimirkas, keičiančias mūsų gyvenimus
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote) Beren and Lúthien
24. Dovanota knyga. Moteris Jeruzalėje
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Apie Reiškinius
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t). Išgirsk vėjo dainą
27. Knyga su vardu pavadinime. Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“. Paskutinė mergina. Mano nelaisvės ir kovos su "Islamo vastybe" istorija
30. Virš 450 psl. knyga. Nevienareikšmės situacijos. Pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką
31. Tiesiog patikusi knyga. Vidinis darbas: kaip panaudoti sapnus ir aktyviąją vaizduotę asmeniniam tobulėjimui
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius. Laiko triukšmas
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra. Maro diena
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Depeche Mode
36. Juodos spalvos knyga. Karnavalų mėnuo
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).Merė Popins Vyšnių gatvelėje ir Kaimyninis namas
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 20178 rinkimuose. Tekstų persekiojimas. Esė apie rašytojus ir žmones
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai. 1973-iųjų kiniškas biliardas
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga. Be penkių pasaulio pradžia
44. Knyga, išleista 2018 metais. Manyje gyvena milijonai: apie mumyse gyvenančius mikrobus, arba Platesnis žvilgsnis į gyvybę
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Šokis su drakonais. Po puotos
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. Merso. Naujas tyrimas
47. Balkanų šalių literatūra.Jugoslavija, mano tėvynė
48. Skandinavų literatūra. Norma
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. Dienos likučiai
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. Liepsnojančios smegenys. Mano beprotybės mėnuo
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.). Meilė pagal Juozapą, Kentauro herbo giminė
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą. Džeinė Eir
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). Musė Luiza


message 9: by Asta (last edited Dec 29, 2018 12:10PM) (new)

Asta | 25 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
+5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Mindaugas Kvietkauskas "Uosto fuga"
+6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t). Undinė Radzevičiūtė "Kraujas mėlynas"
+7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Algimantas Čekuolis "Salos ir jų žmonės. Kitos įdomios pasaulio vietos. Gyvenimo klausimai",
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
+12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). David Lodge "Nice Work" (The Campus Trilogy #3)
13. Knyga apie moterų draugystę.
+ 14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). #ŠiandienSužinojau "Pasaulio lietuviai: šlovė ir gėda"
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
+20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Giedra Radvilavičiūtė "Tekstų persekiojimas"
+21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Sigitas Parulskis "Amžinybė manęs nejaudina"
+22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Frederic Beigbeder "Oona & Salinger"
+23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). Sigitas Parulskis "Nuogi drabužiai"
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
+27. Knyga su vardu pavadinime. Frederic Beigbeder "Oona & Salinger"
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
+29. Knyga su žodžiu „istorija“. Rosario Carello "Popiežius Pranciškus: 80 gyvenimo istorijų"
30. Virš 450 psl. knyga.
+31. Tiesiog patikusi knyga. Sigitas Parulskis "Nuogi drabužiai"
+32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Gabriel Garcia Marquez "Kelionė po Rytų Europą"
33. Pietų Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
+39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose. Undinė Radzevičiūtė "Kraujas mėlynas"
40. Viduramžiais parašyta knyga.
+41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai. Rosario Carello "Popiežius Pranciškus: 80 gyvenimo istorijų"
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
+44. Knyga, išleista 2018 metais. Giedra Radvilavičiūtė "Tekstų persekiojimas"
+45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. David Lodge "Nice Work" (The Campus Trilogy #3)
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
+50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. Terry Pratchett "Guards! Guards!"
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
+55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). P.G. Wodehouse "Stiff Upper Lip, Jeeves"


message 10: by Alatea (last edited Dec 27, 2018 11:34PM) (new)

Alatea | 84 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
+ 3. Knyga apie senovės civilizacijas. Sinuhė egiptietis
+ 4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. Sea Witch
+ 5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,balta''. A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture
+ 6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas yra religinis asmuo. Company of Liars
+ 7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. History of Iceland: From the Settlement to the Present Day
8. Siaubo romanas.
+ 9. Utopija, distopija. The List
+ 10. Detektyvas. Jar City
11. Knyga apie karą.
+ 12. Trilogija (trilogijos dalis arba visa trilogija). Ash Princess
+ 13. Knyga apie moterų draugystę. Wedding Night
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
+ 19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. The Star-Touched Queen
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų).
+ 21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Carve the Mark
+ 22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. The Raven Boys
+ 23. Elektroninė knyga. It Ends with Us
24. Dovanota knyga.25. Knyga, pelniusi apdovanojimą.
26. Knyga su oro sąlygomis pavadinime.
+ 27. Knyga su vardu pavadinime. Blue Lily, Lily Blue
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime.
29. Knyga su žodžiu „istorija“ pavadinime.
+ 30. Virš 450 psl. knyga. City of Lies
+ Senlin Ascends31. Tiesiog patikusi knyga.
+ 32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius. Iceland From Past to Present
33. Pietų Afrikos autoriaus knyga.
+ 34. Nuotykių literatūra. Senlin Ascends
+ 35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija. The Gospel of Loki
+ 36. Juodos spalvos knyga. Tempests and Slaughter
37. Knyga, kurios pavadinime būstas.
+ 38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. Spiečius
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
+ 40. Viduramžiais parašyta knyga. Njal's Saga
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8, arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
+ 43. Pradedančiojo autoriaus knyga. Simon vs. the Homo Sapiens Agenda
+ 44. Knyga, išleista 2018 metais. City of Lies
+ 45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Beard in Mind
+ 46. Knyga, kurios pagrindinis personažas - neigiamas. Scythe
47. Balkanų šalių literatūra.
+ 48. Skandinavų literatūra. Hrafnkel's Saga and Other Icelandic Stories
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
+ 50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. The Prose Edda
+ 51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. A Dangerous Year
+ 52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. Company of Liars
53. Knyga, kuri buvo uždrausta.
54. Knyga, kuri įtraukta į kokį nors „privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės.


message 11: by Aušrinė (last edited Oct 28, 2018 02:03AM) (new)

Aušrinė (ausrejurke) | 354 comments 31 knyga užpildyti 55 punktai. Iššūkis baigtas 2018-10-18.

1. Knyga su žaislu ant viršelio - Agatha Christie "Lemties vartai" 3/5
2. Vengrų rašytojo knyga - Mór Jókai "Juodoji kaukė" 5/5
3. Knyga apie senovės civilizacijas - "Egipto mirusiųjų knyga" 3/5
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga - Jean-Christophe Grangé "Sielų miškas" 3/5
5. Knyga su baltu viršeliu - Jeff Lindsay "Deksteris. Tamsūs sapnai" 5/5
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas yra religinis žmogus - Kristina Sabaliauskaitė "Silva Rerum IV" 5/5
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą - Witi Ihimaera "Banginių vadeliotoja" 5/5
8. Siaubo romanas - Scott Smith "Griuvėsiai" 5/5
9. Distopija - Širšė "Spiečius" 5/5
10. Detektyvas - Agatha Christie "Lemties vartai" 3/5
11. Knyga su istorija karo fone - Khaled Hosseini "Tūkstantis saulių skaisčių" 5/5
12. Trilogija - J.R.R. Tolkien "Žiedų valdovas": "Žiedo brolija" 4/5, "Dvi tvirtovės" 5/5, "Karaliaus sugrįžimas" 4/5
13. Knyga apie moterų draugystę - Khaled Hosseini "Tūkstantis saulių skaisčių" 5/5
14. Knyga apie pasaulio pažinimą - Algirdas Čekys "Augalų istorijos" 4/5
15. Tremtinių literatūra - Ruta Sepetys "Tarp pilkų debesų" 5/5
16. Rusų autoriaus knyga - Ivan Turgenev "Tėvai ir vaikai" 4/5
17. Musulmono autoriaus parašyta knyga - Khaled Hosseini "Tūkstantis saulių skaisčių" 5/5
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime - Ivan Turgenev "Tėvai ir vaikai" 4/5
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime - Khaled Hosseini "Tūkstantis saulių skaisčių" 5/5
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė - Algirdas Čekys "Augalų istorijos" 4/5
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių - Brett Arquette "Operation Hail Storm" 3/5
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše - Agatha Christie "Lemties vartai" 3/5
23. Elektroninė knyga - Brett Arquette "Operation Hail Storm" 3/5
24. Dovanota knyga - Alessandro Baricco "Ocean Sea" 5/5
25. Knyga pelniusi apdovanojimą - Alessandro Baricco "Ocean Sea" 5/5
26. Knyga su oro sąlygomis pavadinime - Brett Arquette "Operation Hail Storm" 3/5
27. Knyga su vardu pavadinime - Agatha Christie "Rodžerio Ekroido nužudymas" 5/5
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime - Jerome K. Jerome "Trise valtimi" 2/5
29. Knyga su žodžiu "istorija" - Algirdas Čekys "Augalų istorijos" 4/5
30. Virš 450 psl. knyga - Adam Johnson "Našlaičių prižiūrėtojo sūnus" 4/5
31. Tiesiog patikusi knyga - Agatha Christie "Rodžerio Ekroido nužudymas" 5/5
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis, iš kurios nėra autorius - Wendell Mayo "Vilko valanda" 2/5
33. Pietų Afrikos autoriaus knyga - J.R.R. Tolkien "Žiedo brolija" 4/5
34. Nuotykių literatūra - J.R.R. Tolkien "Dvi tvirtovės" 5/5
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija - Jeff Lindsay "Deksteris. Tamsūs sapnai" 5/5
36. Juodos spalvos knyga - Joanna Trollope "Second Honeymoon" 2/5
37. Knyga, kurios pavadinime būstas - Karine Lambert "Namas, kuriame gyvena moterys" 3/5
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu - Širšė "Spiečius" 5/5
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose - Undinė Radzevičiūtė "Kraujas mėlynas" 4/5
40. Viduramžiais parašyta knyga - "Rolando giesmė. Nibelungų giesmė" 3/5
41. Knyga, kurios pavadinime yra skaičius 2 - Joanna Trollope "Second Honeymoon" 2/5
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta - Jean-Christophe Grangé "Sielų miškas" 3/5
43. Pradedančio autoriaus knyga - Širšė "Spiečius" 5/5
44. Knyga, išleista 2018 metais - Dan Brown "Kilmė" 5/5
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga - Jeff Lindsay "Deksteris. Netikėti jausmai" 4/5
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas yra blogiukas - Jeff Lindsay "Deksteris. Tamsūs sapnai" 5/5
47. Balkanų šalių literatūra - Gary Van Haas "Lotynų kvartalas: jaunasis Picasso Paryžiuje" 3/5
48. Skandinavų literatūra - Karin Alvtegen "Išdavystė" 5/5
49. Naujosios Zelandijos literatūra - Witi Ihimaera "Banginių vadeliotoja" 5/5
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose - Agatha Christie "Rodžerio Ekroido nužudymas" 5/5
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus yra maža mergaitė - Witi Ihimaera "Banginių vadeliotoja" 5/5
52. Knyga su vilku pavadinime - Wendell Mayo "Vilko valanda" 2/5
53. Knyga, kuri buvo uždrausta - George Orwell "Gyvulių ūkis" 4/5
54.Knyga, kuri įtraukta į "1001 Books: You Must Read Before You Die" sąrašą - Agatha Christie "Rodžerio Ekroido nužudymas" 5/5
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (bibliotekoje) - Joanna Trollope "Second Honeymoon" 2/5


message 12: by Vilius (last edited Sep 19, 2018 12:08AM) (new)

Vilius (smurfas666) | 108 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Daktaras Živaga
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Užnuodytas kraujas
8. Siaubo romanas. Švytėjimas
9. Utopija, distopija. Puikus naujas pasaulis
10. Detektyvas. Nemezidė
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). Daktaras Živaga
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). Laikų pabaiga
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). Septynios trumpos fizikos pamokos: Kaip veikia pasaulis
15. Tremtinių literatūra. Tarp pilkų debesų
16. Rusų autoriaus knyga. Страж
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. Одиссей, сын Лаэрта. Человек Номоса
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Laikų pabaiga
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Rodžerio Ekroido nužudymas
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Švytėjimas
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). Страж
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Hyperion
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime. Rodžerio Ekroido nužudymas
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga.
31. Tiesiog patikusi knyga.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Tarp pilkų debesų
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra. Šiaurės burtininkas
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Septynios trumpos fizikos pamokos: Kaip veikia pasaulis
36. Juodos spalvos knyga. Paštas
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. Одиссей, сын Лаэрта. Человек Номоса
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta. Rodžerio Ekroido nužudymas
43. Pradedančio autoriaus knyga. Trečiosios erdvės nerimas
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Laikų pabaiga
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra. Užnuodytas kraujas
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. Užnuodytas kraujas
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. Laikų pabaiga
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. Besielė
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.). Daktaras Živaga
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą. Švytėjimas
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).

31/55


message 13: by Vytautas (last edited Nov 12, 2018 01:25AM) (new)

Vytautas Čiužas | 1 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. Futbolas milijonų aistra
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas. Milijonas metų per vieną dieną
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. Ponia Bovari
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,balta''. All the Kremlin's men
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas yra religinis asmuo. Silva Rerum IV
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Šviesuliai
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija. Prisukamas apelsinas
10. Detektyvas. Policija
11. Knyga apie karą. Kuzkina mat
12. Trilogija (trilogijos dalis arba visa trilogija). Atspindžių labirintas
13. Knyga apie moterų draugystę. Big little lies
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga. All the Kremlin's men
17. Musulmono autoriaus parašyta knyga. Lopšinė
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. Aplink mėnulį
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Aplink mėnulį
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. David and Goliath
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Debesų atlasas
23. Elektroninė knyga. All the Kremlin's men
24. Dovanota knyga. Lopšinė
25. Knyga, pelniusi apdovanojimą. Šviesuliai
26. Knyga su oro sąlygomis pavadinime.
27. Knyga su vardu pavadinime. Leonardas da Vinčis
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime. Ledlaužis
29. Knyga su žodžiu „istorija“ pavadinime. Tikroji Daktarų istorija
30. Virš 450 psl. knyga. Policija
31. Tiesiog patikusi knyga.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius. Lopšinė
33. Pietų Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra. Aplink mėnulį
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija. Kuzkina mat
36. Juodos spalvos knyga. Šikšnosparnis
37. Knyga, kurios pavadinime būstas. Fire and Fury
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. Ledlaužis
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8, arba kurią sudaro 218 puslapiai. Viena Ivano Denisovičiaus diena
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančiojo autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais. Fire and Fury
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Aplink mėnulį
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas - neigiamas. Lolita
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra. Persekiotojas
49. Naujosios Zelandijos literatūra. Šviesuliai
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. Debesų atlasas
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta.
54. Knyga, kuri įtraukta į kokį nors „privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą. Lolita
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės.


message 14: by Luka (last edited Mar 12, 2018 02:34PM) (new)

Luka Onee-san | 10 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). - Dainuosiu vien viltį, Julius Janonis.
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. - Aušra virš Baikalo, Vytautas Mikalauskas.
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime.
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga.
31. Tiesiog patikusi knyga.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“).
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).
36. Juodos spalvos knyga. - Deimo Efektas, Kazys Paulauskas.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).


message 15: by Agnė (last edited Nov 02, 2018 04:03PM) (new)

Agnė | 45 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta'' Coco Chanel. Gyvenu tik kartą 4/5
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). Šaktarpio metas: 1 knyga 5/5
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). Savas Paryžius 2/5
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga. Tarp šviesos ir tamsos 4/5
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. Mano sesers kaulai 4/5
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Sugrįžęs iš gyvenimo: literatūriniai laiškai, pokalbiai 4/5
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Šermukšnis. Pylimo gatvė 3/5
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Čempionų Pusryčiai 4/5
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga. Placebas 4/5
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Belaukiant Bodžanglio 5/5
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t). Skersvėjų namai 3/5
27. Knyga su vardu pavadinime. Žmogus, vardu Deivas 3/5
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...). Mergina traukiny 4/5
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga. Moteris lange 5/5
31. Tiesiog patikusi knyga. Įsimylėjimai 4/5
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Brodekas 4/5
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Kuršių nerijos burvalčių vėtrungės 4/5
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. Ketveri metai pragare 2/5
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais. Be penkių pasaulio pradžia 4/5
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. Baimė 4/5
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. Dykumų gėlė 3/5
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. Tas keistas nutikimas šuniui naktį 4/5
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). Keliautojo autostopu gidas po galaktiką 1/5


message 16: by Kotryna Bernadeta (last edited Aug 24, 2018 10:40AM) (new)

Kotryna Bernadeta | 5 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.

5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Balta drobulė
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t). Mažvydas
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.

16. Rusų autoriaus knyga. Lošėjas
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.

20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Mergaičių auklėjimas Čekijoje
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Baden Badeno nebus
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Madagaskaras
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). Siuntėjas
24. Dovanota knyga. Visų duktė, niekieno vaikas
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime.
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga.

31. Tiesiog patikusi knyga. Ir pragaras turi savo orkestrą
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Išvarymas
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.

35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Lapės gaudymas
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.

53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.). Nežudyk strazdo giesmininko
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).message 17: by Ingrida (last edited Sep 17, 2018 03:34AM) (new)

Ingrida L | 18 comments 2018 metų iššūkis baigtas
1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. George R.R. Martin. Sostų žaidimas. Ledo ir ugnies giesmė. 1 knyga.
2. Vengrų rašytojo knyga. Kallay Miklos. Steponas Batoras.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t). Mika Waltari. Žmonijos priešai.
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. Lev Tolstoj. Ana Karenina. I, II dalys.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Michailas Bulgakovas. Meistras ir Margarita.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t). Kathleen McGowan. Magdalenos evangelija.
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Vytautas Žutautas. Rojaus žemėje beieškant.
8. Siaubo romanas. Stephen King. Žalioji mylia.
9. Utopija, distopija. George Orwell. Gyvulių ūkis.
10. Detektyvas. David Morrell. Žmogžudystė yra menas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). George R.R. Martin. Karalių kova. Ledo ir ugnies giesmė. 2 knyga.
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). Stieg Larsson. Mergina su drakono tatuiruote. Mergina, kuri žaidė su ugnimi. Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą.
13. Knyga apie moterų draugystę. Khaled Hosseini. Tūkstantis saulių skaisčių.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). Jevgenij Anisimov. Rusijos istorija nuo Riuriko iki Putino. Žmonės. Įvykiai. Datos.
15. Tremtinių literatūra. K. Pukelis. Leiskit į Tėvynę.
16. Rusų autoriaus knyga. Lev Tolstoj. Karas ir taika, I, II, III, IV tomai.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. Khaled Hosseini. Ir aidėjo kalnai.
18. Knyga su šeimos nariu Onorė de Balzakas. Tėvas Gorijo.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. Ken Follett. Žemės stulpai
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Charles Martin. Kalnas tarp mūsų.
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Elizabeth Gilbert. Valgyk. Melskis. Mylėk.
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Arthur Golden. Geišos išpažintis
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). Eduardas Malūkas. Karalienė Barbora.
24. Dovanota knyga. Dan Brown. Origin.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Jurgis Kunčinas. Tūla.
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t). Carlos Ruiz Zafón. Vėjo šešėlis.
27. Knyga su vardu pavadinime. Stefan Zveig. Marija Antuanetė. Vidutinio charakterio portretas.
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...). Christina Baker Kline. Našlaičių traukinys.
29. Knyga su žodžiu „istorija“. Julian Barnes. 10 1/2 pasaulio istorijos skyrių.
30. Virš 450 psl. knyga. George R.R. Martin. Kardų audra. Ciklo "Ledo ir ugnies giesmė" 3 knyga.
31. Tiesiog patikusi knyga. Anne Bronte. Agnesė Grėj.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Richard C. Morais. Šimto žingsnių kelionė. Nuo Bombėjaus iki Paryžiaus.
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga. John Maxwell Coetzee. Maiklo K gyvenimas ir laikai.
34. Nuotykių literatūra. Yann Martel. Pi gyvenimas.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Andrius Černiauskas. Pragaro ambulatorija. Dienos ir naktys Skubiosios pagalbos skyriuje.
36. Juodos spalvos knyga. Umberto Eco. Rožės vardas.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys). Tahir Shah. Kalifo rūmai. Metai Kasablankoje.
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. George Sand. Rastinukas Fransua.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose. Rimantas Kmita. Pietinia kronikos.
40. Viduramžiais parašyta knyga. Viduramžių riterių romanai.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai. Katherine Neville. Aštuoni.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta. Colleen McCullough. Prisilietimas.
43. Pradedančio autoriaus knyga. Dustin Thomason, Ian Caldwell. Ketverto taisyklė.
44. Knyga, išleista 2018 metais. Abraham B.Yehoshua. Ponas Manis.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. George R.R. Martin. Varnų puota (Ledo ir ugnies giesmė, #4).
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. Stephenie Meyer. Chemikė.
47. Balkanų šalių literatūra. Orhan Pamuk. Sniegas.
48. Skandinavų literatūra. Selma Lagerlof. Liovenšioldų žiedas. Šarlota Liovenšiold. Ana Sverd.
49. Naujosios Zelandijos literatūra. Witi Ihimaera. Banginių vadeliotoja.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. Paul Sussman. Pražuvusi Kambizo Kariauna.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. Nicky Pellegrino. Kiara.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. Andrius Tapinas. Vilko valanda.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.). Harper Lee. Nežudyk strazdo giesmininko.
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą. Francis Scott Fitzgerald. Didysis Getsbis.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). Alma Alexander. Dzin-šei paslaptys.


message 18: by Ramune (last edited Jan 01, 2019 11:04AM) (new)

Ramune | 6 comments + 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. Keuith Stuart „Kaladėlių berniukas“
2. Vengrų rašytojo knyga.
+ 3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t). William Golding „Dievas Skorpionas. Dvišakas liežuvis“
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
+ 8. Siaubo romanas/apsakymai M.Cabot, K.Harrison, M.Jaffe, S.Meyer „Šėtoniškos išleistuvės“
9. Utopija, distopija.
+ 10. Detektyvas.Mary Higgins Clark „Nieko geriau už namus“
+ 11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). Stefanie Zweig „Kažkur Afrikoje“
+12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). Kahlilis Džibranas „Pranašas. Pranašo sodas. Jėzus, žmogaus sūnus“
+ 13. Knyga apie moterų draugystę. Jurga Lago „Liucija“
+ 14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). Agnė Matulaitė „Žali sausainiai. Knyga sveikiems neurotikams“
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
+17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.Khaled Hosseini „Bėgantis paskui aitvarą“
+18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. Shili Somaya Gowda „Vyriausias sūnus“
+19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. Renata Šerelytė „Žvaigždžių medžiaga“
+ 20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Ruth Hogan „Pamestų daiktų saugotojas“
+ 21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Nicolas Barreau „Mano gyvenimo moteris“
+ 22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Elif Shafak „Keturiasdešimt meilės taisyklių“
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
+ 24. Dovanota knyga. Diane Chamberlain „Paskutinis pabėgimas“
+25. Knyga pelniusi apdovanojimą. < b> Kazuo Ishiguro „Dienos likučiai“
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
+27. Knyga su vardu pavadinime. Daina Opolskaitė „Ir vienąkart, Riči“
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
+30. Virš 450 psl. knyga. Dave Eggers „Ratas“
+ 31. Tiesiog patikusi knyga. Sigitas Parulskis „Nutylėtų lelijų miestas“
+32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Tracy Chevalier „Mergina su perlo auskaru“
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).
+36. Juodos spalvos knyga.Shusaku Endo „Tyla“
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
+ 38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.Romain Gary „Aušros pažadas“
+39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose. Ilona Ežerinytė „Sutikti eidą“
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
+ 43. Pradedančio autoriaus knyga. Agnė Matulaitė „Žali sausainiai“
+44. Knyga, išleista 2018 metais. Monika Budinaitė „Selfų slėnis“
+ 45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Kristina Sabaliauskaitė „Silva rerum IV“
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
+51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. Sheryl Strayed „Laukinė“
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
+55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). Francesc Miralles „Vabi sabi, arba Romanas apie netobulumo grožį“


message 19: by Ugnė (last edited Jan 27, 2018 05:01AM) (new)

Ugnė 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. 365 PRIEŽASTYS MYLĖTI
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų).
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių.
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.Haris Poteris ir Mirties relikvijos
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime.
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga.
31. Tiesiog patikusi knyga.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“).
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).


message 20: by Psswannasometea (new)

Psswannasometea | 4 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų).
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių.
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime. - M. ANUŠAUSKAITĖ Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga.
31. Tiesiog patikusi knyga.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“).
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).


message 21: by Sandra (last edited Jul 10, 2019 03:03AM) (new)

Sandra (smartgirlsreadbooks) | 63 comments 55/55

+1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. Stiklo karoliukų žaidimas 5/5
+2. Vengrų rašytojo knyga. Priešinimosi melancholija 1/5
+3. Knyga apie senovės civilizacijas. Sinuhė egiptietis 3/5
+4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. Jūra vandenynas 4/5
++5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Vieningieji 2/5 Moteris. Tu - mano mūza: toms, kurios kuria savo laimę ir įkvepia kitus būti laimingus 2/5
+6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas yra religinis žmogus. Vienuolis 3/5
+7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą. Plauk su skęstančiais 5/5
+8. Siaubo romanas. Naktinis filmas 4/5
+9. Utopija, distopija. Bičių istorija 4/5
+10. Detektyvas. Tavoji 2/5
++11. Knyga apie karą. Sofi pasirinkimas 5/5 Paskutinė mergina. Mano nelaisvės ir kovos su "Islamo vastybe" istorija 5/5
+12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). Dinos knyga 4/5
+13. Knyga apie moterų draugystę. Nuostabioji draugė 3/5
+14. Knyga apie pasaulio pažinimą. Tiesiog vaikai 4/5
+15. Tremtinių literatūra. Sibiro haiku 5/5
+16. Rusų autoriaus knyga. Ana Karenina 2/5
+17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. Bėgantis paskui aitvarą 5/5
+18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. Dovana beveik suaugusiai dukrai 2/5
+19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. Žvaigždės aikštė 1/5
+20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Įsimylėjimai 4/5
+21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Šimtas metų vienatvės 3/5
++22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Tūkstančiai gervių 2/5 Triskart aušroje 2/5
+23. Elektroninė arba popierinė knyga. Odė džiaugsmui 5/5
+24. Dovanota knyga. Spalio tylėjimas 5/5
+25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Kvėpavimas į marmurą 5/5
+26. Knyga su oro sąlygomis. Sniegas 5/5
+27. Knyga su vardu pavadinime. Tūla 3/5
+28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...). Siauras kelias į tolimąją šiaurę 4/5
+29. Knyga su žodžiu „istorija“. Meno istorija 5/5
+30. Virš 450 psl. knyga. Meilė choleros metu 4/5
+31. Tiesiog patikusi knyga. Šilkas 5/5
+32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius. Prancūzija mon amour 5/5
+33. Pietų Afrikos autoriaus knyga. Nešlovė 5/5
+34. Nuotykių literatūra. Haris Poteris ir Išminties Akmuo 5/5
++35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija. Knyga apie San Mikelę 4/5 Ten kur namai: Gyvenk, kaip patinka 3/5
+36. Juodos spalvos knyga. Didysis Getsbis 4/5
++37. Knyga, kurios pavadinime būstas. Kambarys jazmino krūme 3/5 Pragaro virtuvės vaikėzai, arba Miegaliai 5/5
+38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. Ežeras 4/5
+39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose. Kraujas mėlynas 3/5
+40. Viduramžiais parašyta knyga. Kadangi dauguma kūrinių mena viduramžių laikus, priskirsiu viduramžiams :) Didysis Šekspyras. Svarbiausios dramos, tragedijos ir komedijos 3/5
+41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai. Aštuoni kalnai 5/5
+42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta. Triumfo arka 3/5
+43. Pradedančio autoriaus knyga. Trumpametražiai 5/5
+44. Knyga, išleista 2018 metais. Šulinys 4/5
+45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Haris Poteris ir Paslapčių kambarys 4/5
+46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas. Kvepalai. Vieno žudiko istorija 5/5
+47. Balkanų šalių literatūra. Išbandymas 3/5
+48. Skandinavų literatūra. Sofijos pasaulis 5/5
+49. Naujosios Zelandijos literatūra. Šviesuliai 3/5
+50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. Neleisk man išeiti 5/5
+51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža mergaitė. Jo vardas Sibiras 3/5
+52. Knyga su vilku ant viršelio ar pavadinime. Bėgančios su vilkais 5/5
+53. Knyga, kuri buvo uždrausta. Evangelija pagal Jėzų Kristų 4/5
+54. Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą. Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje 5/5
+55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės. Novečentas 5/5


message 22: by Rolanda (last edited Mar 25, 2018 02:07AM) (new)

Rolanda Rimkevičienė (rolandar) | 190 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t). - Diamond Jared "Collapse"
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. - Rimantas Kmita "Pietinia kronikos"
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. - Diamond Jared "Collapse"
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). - Edith Piaf "Gyvenimo dainos. Prancūzų legendos autobiografija"
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių.
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. - - Rimantas Kmita "Pietinia kronikos"
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime.
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga.
31. Tiesiog patikusi knyga.
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“).
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). - Diamond Jared "Collapse"
36. Juodos spalvos knyga. - Edith Piaf "Gyvenimo dainos. Prancūzų legendos autobiografija"
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose. - Rimantas Kmita "Pietinia kronikos"
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).


message 23: by Gerda (last edited Apr 26, 2018 05:36AM) (new)

Gerda | 1 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. Trudi Canavan ,,Didysis magistras"
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Hannah Kent ,,Gerieji žmonės"
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t). Gabriel García Márquez ,,Apie meilę ir kitus demonus"
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
8. Siaubo romanas. David Almond ,,Molinis"
9. Utopija, distopija.
10. Detektyvas. Dan Brown ,,Angelai ir demonai"
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). Alison Goodman ,,Eonas"
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). Trudi Canavan ,,Juodasis magas"
13. Knyga apie moterų draugystę. Hannah Kent ,,Gerieji žmonės"
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). ,,Dorovės sąvokos"
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų).
Ajahn Brahm ,,Dramblys, kuris pamiršo laimę"
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Dalai Lama XIV ,,Atjauta ir Laimė"
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. Suzanne Collins ,,Liepsnojantis įtūžis"
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). Alison Goodman ,,Eona: The Last Dragoneye"
24. Dovanota knyga. John Tiffany ,,Haris Poteris ir prakeiktas vaikas"
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. John Tiffany ,,Haris Poteris ir prakeiktas vaikas"
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime. William Paul Young ,,Ieva"
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
30. Virš 450 psl. knyga. Alison Goodman ,,Eonas"
31. Tiesiog patikusi knyga. Mitch Albom ,,Laiko saugotojas"
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Maxence Fermine ,,Sniegas"
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).
36. Juodos spalvos knyga.
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys). David Mitchell ,,Sleido namas"
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. Banana Yoshimoto ,,Ežeras"
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai. Malcolm Godwin ,, Kas tu esi? 101 žvilgsnis į save "
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
43. Pradedančio autoriaus knyga.
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Trudi Canavan ,,Naujokė"
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. Patrick Süskind ,,Kvepalai: Vieno žudiko istorija"
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. Aistė Vilkaitė ,,Besielė"
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). Mineko Iwasaki ,,Geišos gyvenimas"


message 24: by Nastute (last edited Dec 22, 2018 11:29PM) (new)

Nastute | 12 comments Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.Vilko vaikas. Neįtikėtina Rytprūsių mergaitės Liesabeth Otto gyvenimo istorija
2. Vengrų rašytojo knyga.Žvakės sudega ligi galo
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.Nėra laiko nė mirti
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.Laimė turėti mažiau
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).Prelatas Olšauskas
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.Nutylėtas
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija.Kilmė
10. Detektyvas.Nutylėtas
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).Druska jūrai
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
13. Knyga apie moterų draugystę.Nuostabioji draugė
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).Kaikenas
15. Tremtinių literatūra.Karta nuo Sibiro
16. Rusų autoriaus knyga.Septintoji auka
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.Lygi su saule
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.Emma, pastoriaus duktė
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.Po Toskanos saule
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų).Surask ją
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių.Melodija dar aidi
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.Menka bėda, jeigu...
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).Mergina lede
27. Knyga su vardu pavadinime.Emma, pastoriaus duktė
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).Neapšviestas kelio ruožas
29. Knyga su žodžiu „istorija“.Tylos istorija
30. Virš 450 psl. knyga.Kaikenas
31. Tiesiog patikusi knyga.Kita moteris
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“).Po Toskanos saule
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.Nešlovė
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve).Laimė turėti mažiau
36. Juodos spalvos knyga.Lygi su saule
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).Namas kryžkelėje
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.Rubajatai
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.Super sveikata. 2 savaičių pokyčių programa: kasdien jauskis nuostabiai
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.Nešlovė
43. Pradedančio autoriaus knyga.Viskas, ko tau nesakiau
44. Knyga, išleista 2018 metais.
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga.Šešėlio sesuo: Star istorija
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.Liudininkė
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.Namas kryžkelėje
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.Ežeras
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.Karta nuo Sibiro
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.Vilko vaikas. Neįtikėtina Rytprūsių mergaitės Liesabeth Otto gyvenimo istorija
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.Į dienos šviesą
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).


message 25: by Myra (last edited Dec 31, 2018 03:30AM) (new)

Myra | 44 comments Įveikiau, bet per plauką, išbraukus tris punktus.

+ 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. H. Mueller Amo sūpuoklės 3/5
+ 2. Vengrų rašytojo knyga. Z. Móricz "Novelės" 3,5/5
+ 3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t). A. Angela Meilė ir seksas senovės Romoje 3,5/4
+ 4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. E. Ferrante Naujoji pavardė 3,5/5
+ 5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Y. N. Harari Sapiens: glausta žmonijos istorija
+ 6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus. D. Cross Woolfolk Popiežė Joana 5/5
+ 7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. B. Galdikas Rojaus atspindžiai. Mano gyvenimas Borneo saloje su orangutangais 4/5
+ 8. Siaubo romanas. D. Mitchell Sleido namas 4/5
+ 9. Utopija, distopija. K. Čapek Karas su salamandromis
+ 10. Detektyvas. S. Cahalan Liepsnojančios smegenys. Mano beprotybės mėnuo 4/5
+ 11. Knyga apie karą. R. Šepetys Druska jūrai 4/5
+ 12. Trilogija. G. Grass Svogūno lupimas 4/5
+ 13. Knyga apie moterų draugystę. E. Ferrante Nuostabioji draugė 3,5/5
+ 14. Knyga apie pasaulio pažinimą. G. Steikūnaitė Palestina. Laisvė yra labai graži 4+/5
+ 15. Tremtinių literatūra. A. Rybakov Arbato vaikai 4/5
+ 16. Rusų autoriaus knyga. B. Nemcov Maištininko išpažintis 2/5
+ 17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. A. Moaveni Lipstick Jihad: A Memoir of Growing up Iranian in America and American in Iran 4/5
+ 18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. P. Smith Tiesiog vaikai 3,5/5
+ 19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. G. Kanovičius Debesis, vardu Lietuva 4,5/5
+ 20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). P. Wohlleben Paslaptingas medžių gyvenimas 3/5
+ 21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. J. Fein Berniukas su smuiku 4/5
+ 22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. A. Ruseckaitė Žemaitės paslaptis 4+/5
+ 23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). R. Dahl Boy: Tales of Childhood 4/5
+ 24. Dovanota knyga. H. Baur I Was Hitler's Pilot: The Memoirs of Hans Baur 3/5
+ 25. Knyga pelniusi apdovanojimą. E. Healey Elizabeta dingo 4/5
+ 26. Knyga su oro sąlygomis. J. Keleras Teta Elzė – šaltojo karo lyderė 2/5
+ 27. Knyga su vardu pavadinime. G. Prochnik Nepakeliama tremtis. Stefanas Zweigas pasaulio pakraštyje 4/5
+ 28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime. R. Liksom Kupé nr. 6 4/5
+ 29. Knyga su žodžiu „istorija“. I. Argamante Jerichas 1941 metais. Vilniaus geto istorijos 3,5/5
+ 30. Virš 450 psl. knyga. J. Heller 22-oji išlyga 4/5
+ 31. Tiesiog patikusi knyga. R. Dahl James and the Giant Peach 4/5
+ 32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius. V. Hislop Gija 3/5
+ 33. Pietu Afrikos autoriaus knyga. J. M. Coetzee Maiklo K gyvenimas ir laikai 5/5
+ 34. Nuotykių literatūra. A. Tapinas Maro diena 4/5
+ 35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija. Skirmantas Valiulis Telemano užrašai 2/5
+ 36. Juodos spalvos knyga. N. Mahfouz Mirrors 3/5
+ 37. Knyga, kurios pavadinime būstas. C. Merridale Raudonoji tvirtovė. Slaptoji Rusijos istorijos širdis 5/5
+ 38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. B. Akunin Šnipų romanas 3/5
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
+ 40. Viduramžiais parašyta knyga. Radvila Našlaitėlis Kelionė į Jeruzalę 3/5
+ 41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai. P. Gay Weimaro kultūra: Autsaiderių Vokietija, 1918-1933 3/4
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
+ 43. Pradedančio autoriaus knyga. J.D. Vance Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis 4/5
+ 44. Knyga, išleista 2018 metais. A. Babčenko Karas: Čečėnijos tragedija 5/5
+ 45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. R. Dahl Going Solo 4/5
+ 46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. G. Belych Škidos respublika 4/5
+ 47. Balkanų šalių literatūra. D. Ugrešič Skausmo ministerija 5/5
+ 48. Skandinavų literatūra. J. Sinisalo Trolis 2/5
+ 49. Naujosios Zelandijos literatūra. L. Jones Mister Pip 4/5
+ 50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. B. Yoshimoto Ežeras 2/5
+ 51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. J. Winterson Kam būti laimingai, jeigu gali būti normali? 4/5
+ 52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. J.K. Rowling Harry Potter and the Goblet of Fire 5/5
+ 53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.). R. Dahl Charlie and the Chocolate Factory 4/5
+ 54. Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą. M. Frisch Homo Faber 2/5
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės.


message 26: by Agne (last edited Apr 18, 2018 05:12AM) (new)

Agne | 1 comments 1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
+ 4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. Puolusieji
+ 5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. The Hate U Give
+ 6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t). Clockwork Angel
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.
+ 8. Siaubo romanas. The Rains
+ 9. Utopija, distopija. Hunger
+ 10. Detektyvas. Tamsioje tamsioje girioje
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).
+ 12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). Nežemiškoji Spindinčioji
13. Knyga apie moterų draugystę.
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
+ 18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. Edeno vaikai
+ 19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. The Sun Is Also a Star
+ 20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Varnų užkalbėtojas
+ 21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. City of Bones
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.
+ 23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). The Poet X
24. Dovanota knyga.
+ 25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Silent
+ 26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t). Mergina lede
+ 27. Knyga su vardu pavadinime. Lola ir vaikinas iš gretimo namo
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.
+ 30. Virš 450 psl. knyga. Naujokė
+ 31. Tiesiog patikusi knyga. The Sky Is Dead
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“).
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra.
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Spiečius puola
36. Juodos spalvos knyga. Septynios minutės po vidurnakčio
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
+ 43. Pradedančio autoriaus knyga. Baltosios našlės kerštas
+ 44. Knyga, išleista 2018 metais. Laiko vingis
+ 45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. City of Ashes
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas.
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).


message 27: by Emilija (last edited Jun 04, 2018 03:33AM) (new)

Emilija Slažinskienė | 1 comments +1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. Vilko vaikas. Neįtikėtina Rytprūsių mergaitės Liesabeth Otto gyvenimo istorija 5/5
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).
+ 7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Musių valdovas 3/5
+8. Siaubo romanas. Švytėjimas 4/5
+9. Utopija, distopija. Gyvulių ūkis 3/5
+10. Detektyvas. Nebylus riksmas 3/5
+11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). Vakarų fronte nieko naujo 5/5
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).
+13. Knyga apie moterų draugystę Tūkstantis saulių skaisčių 4/5
+14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). Geišos išpažintis 4/5
15. Tremtinių literatūra.
+16. Rusų autoriaus knyga. Fyodor Dostoyevsky - Nusikaltimas ir bausmė 3/5
+17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. Bėgantis paskui aitvarą 5/5
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.
+19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. Tarp pilkų debesų 5/5
+20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Dykumų gėlė 5/5
+21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Sidro namų taisyklės 5/5
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.
+23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). Stiklinė pieno 5/5
+24. Dovanota knyga. Saulėtekis 4/5
+25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Druska jūrai 5/5
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t).
27. Knyga su vardu pavadinime.
+28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...). Nesustok kelyje 3/5
+29. Knyga su žodžiu „istorija“. Kankinimų istorija 3/5
+30. Virš 450 psl. knyga. Erškėčių paukščiai 5/5
+31. Tiesiog patikusi knyga. Dramblys, kuris pamiršo laimę: Įkvepiančios istorijos apie tai, kaip mėgautis kiekviena akimirka 4/5
+32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). Kaip tampama albinosais 3/5
+33. Pietu Afrikos autoriaus knyga. Nešlovė 5/5
+34. Nuotykių literatūra. Haris Poteris ir prakeiktas vaikas. Pirmas ir antra dalys. 3/5
+35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Užkalnio kelionės 3/5
+36. Juodos spalvos knyga. Černobylio malda 5/5
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.
+39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose. Pietinia kronikas 5/5
40. Viduramžiais parašyta knyga.
+41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai. Laimė ir meditacija. 28 dienų programa gerai savijautai 4/5
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta.
+43. Pradedančio autoriaus knyga. Kiborgų žemė 5/5
44. Knyga, išleista 2018 metais.
+45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Mėlynas rūkas. 2 dalis 1/5
+46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. Sibirietiškas auklėjimas 5/5
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.
+51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. Anos Frank dienoraštis 4/5
+52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. Stepių vilkas 3/5
+53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.). Lolita 3/5
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).


message 28: by Ugnė (last edited Jan 04, 2019 03:24AM) (new)

Ugnė Andriulaitytė | 13 comments Kaip keista, kai tiek daug knygų galima sutalpinti į šias kategorijas net specialiai nesistengiant:) Šaunus sąrašas!

1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. Paklydęs
2. Vengrų rašytojo knyga.Be likimo 5/5
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t). Sapiens: glausta žmonijos istorija 5/5
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga.Pietinia kronikas 5/5
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. Linkiu tau geros kloties 5/5
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t).Atverk savo širdies duris 5/5
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala.Šilkas 5/5
8. Siaubo romanas.Švytėjimas 5/5
9. Utopija, distopija.Tarnaitės pasakojimas 5/5
10. Detektyvas.Liepsnojančios smegenys. Mano beprotybės mėnuo 4/5
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone).Skerdykla Nr. 5 5/5
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija).Sapiens: glausta žmonijos istorija 5/5
13. Knyga apie moterų draugystę.Vandeninės moterys 2/5
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).Manyje gyvena milijonai: apie mumyse gyvenančius mikrobus, arba Platesnis žvilgsnis į gyvybę 5/5
15. Tremtinių literatūra.Žmogus ieško prasmės 5/5
16. Rusų autoriaus knyga.Čiapajevas ir Pustota 5/5
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. Čiauškutė 5/5
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime.Tiesiog vaikai 5/5
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.Keliautojo autostopu gidas po galaktiką 4/5
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų).Dramblys, kuris pamiršo laimę: Įkvepiančios istorijos apie tai, kaip mėgautis kiekviena akimirka 4/5
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių.Žmogus ieško prasmės 5/5
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše.Ragana ir lietus 4/5
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).Kliedesys 4/5
24. Dovanota knyga.Kaip gyvūnai jaučia ir supranta pasaulį 4/5
25. Knyga pelniusi apdovanojimą.Tiesiog vaikai 5/5
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t). Ragana ir lietus4/5
27. Knyga su vardu pavadinime.Keista Bendžamino Batono istorija ir kiti apsakymai 4/5
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).Keliautojo autostopu gidas po galaktiką 4/5
29. Knyga su žodžiu „istorija“.Sapiens: glausta žmonijos istorija 5/5
30. Virš 450 psl. knyga.Švytėjimas 5/5
31. Tiesiog patikusi knyga.Žali sausainiai. Knyga sveikiems neurotikams 5/5
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). The Dalai Lama's Cat 4/5
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.Maiklo K gyvenimas ir laikai 5/5
34. Nuotykių literatūra.Keliautojo autostopu gidas po galaktiką 4/5
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). Panerių dienoraštis 1941–1943 m. 4/5
36. Juodos spalvos knyga. Įvykiai, sukrėtę Lietuvą 5/5
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).Skerdykla Nr. 5 5/5
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu.Kliedesys 4/5
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose. Pietinia kronikas 5/5
40. Viduramžiais parašyta knyga. (šitą punktą praleidžiu)
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.451° Farenheito 5/5
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta. Nešlovė (aštuntas romanas) 5/5
43. Pradedančio autoriaus knyga.Vyvenimas 5/5
44. Knyga, išleista 2018 metais.Be penkių pasaulio pradžia 5/5
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Homo Deus: Glausta rytojaus istorija 5/5
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. Įvykiai, sukrėtę Lietuvą
47. Balkanų šalių literatūra.Čiauškutė 5/5
48. Skandinavų literatūra. Paklydęs 5/5
49. Naujosios Zelandijos literatūra. (praleidžiu)
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose.Neleisk man išeiti 5/5
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina.Čiauškutė 5/5
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. Stepių vilkasStepių vilkas5/5
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).451° Farenheito 5/5
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą.Skerdykla Nr. 5 5/5
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). Stepių vilkas 5/5


message 29: by Inga (new)

Inga | 16 comments Apie iššūkį sužinojau visia neseniai, tad žiūrėsiu kiek sugebėsiu surinkti punktų iš jau perskaitytų knygų:

1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio.
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).

4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. The Satanic Verses
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''.
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t). The Satanic Verses
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. Acceptance
8. Siaubo romanas. Annihilation
9. Utopija, distopija. Brave New World
10. Detektyvas.
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). Foundation and Empire
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). The Legend of Korra: Turf Wars Series
13. Knyga apie moterų draugystę. This Child Will Be Great: Memoir of a Remarkable Life by Africa's First Woman President
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne). Laiškai iš Kabulo
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga. Кольорові скельця
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga.
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. My Brother's Husband
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). Miestų istorijos
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. Brave New World
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše. This Child Will Be Great: Memoir of a Remarkable Life by Africa's First Woman President virš trijų metų!
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote). Forbidden
24. Dovanota knyga. Visata iš nieko: Kitoks požiūris į Visatos atsiradimą
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. Foundation Hugo Award for Best All-Time Series in 1966
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t). Summer Heat
27. Knyga su vardu pavadinime. Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...).
29. Knyga su žodžiu „istorija“.

30. Virš 450 psl. knyga. The Satanic Verses
31. Tiesiog patikusi knyga. The Night Visitor
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius Laiškai iš Kabulo
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga.
34. Nuotykių literatūra. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija [boo: A Student's Guide to Maxwell's Equations]
36. Juodos spalvos knyga. The New Voyages
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys).
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. Against Authority John Twelve Hawks
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai.

42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta. Authority aštunta grožinė
43. Pradedančio autoriaus knyga. F* – žodis, kurio negalima minėti
44. Knyga, išleista 2018 metais. Be Prepared
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga. Saga, Vol. 9
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. The Night Visitor
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra.
49. Naujosios Zelandijos literatūra.

50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. My Brother's Husband
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. Be Prepared
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime.
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.). The Satanic Verses
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą. Foundation
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje).

VISO: 35 punktai ir 24 unikalios knygos.


message 30: by Kriste (new)

Kriste | 5 comments Gaila bet neiveikiau

1. Knyga su žaislu pavadinime ar ant viršelio. - Jo Nesbo, The Snowman
2. Vengrų rašytojo knyga.
3. Knyga apie senovės civilizacijas (Majai, Inkai, Kleopatra, Nefertitė ir t.t).
4. Meilės istorija su nelaiminga pabaiga. - Agnès Martin-Lugand, Happy People read and drink coffee
5. Knyga su baltu viršeliu, ar pavadinime žodžiu ,,Balta''. - Gail Honeyman, Eleanor Oliphan is completely fine
6. Knyga, kurios pagrindinis veikėjas/ veikėja yra religinis žmogus (kunigas, vienuolė, Dievas, Marija, Marija Magdalietė, popas, rabinas ir t.t). - Kristina Sabaliauskaite, Sylva Rerum IV
7. Knyga apie salose vykstantį gyvenimą, arba pavadinime žodis ,,sala'', ar ant viršelio sala. - Chanel Cleeton, Next Year in Havan
8. Siaubo romanas.
9. Utopija, distopija. - Margaret Atwood, The Handmaid's tale
10. Detektyvas. - Fred Vargas, L'homme aux circles bleus
11. Knyga apie karą (gali būti meilės istorija karo fone). - Dinah Jefferies, The silk merchant's daughter
12. Trilogija (trilogijos dalis/-ys arba visa trilogija). - Stieg Larsson, The girl who kicked the hornets nest
13. Knyga apie moterų draugystę. - Delphine de Vigan, Based on the true story
14. Knyga apie pasaulio pažinimą (grožinė arba ne).
15. Tremtinių literatūra.
16. Rusų autoriaus knyga.
17. Musulmono autoriaus/ės parašyta knyga. - Khalid Hosseini, And the mountains echoed
18. Knyga su šeimos nariu pavadinime. - Taylor Jenkins Reid, The Seven Husbands of Evelyn Hugo
19. Knyga su dangaus kūnu pavadinime.
20. Knyga, kurios pavadinime yra nosinė (ą, ę, į, ų). - Sofia Lundberg, Raudona uzrasu knygele
21. Knyga, kurios pavadinimas yra iš trijų žodžių. - Agatha Christie, Three Act Tragedy
22. Knyga, kuri daugiau nei metus išbuvo to-be-read sąraše -Emma Cline, The Girls
23. Elektroninė arba popierinė knyga (pasirinkti priešingą tam, ką dažniausiai skaitote).
24. Dovanota knyga.
25. Knyga pelniusi apdovanojimą. - Leila Slimani, Chanson Douce
26. Knyga su oro sąlygomis (plikledis, saulėta, šaltis, speigas, audra, lietus, vėjas ir t.t). - Jane Harper, The Dry (Sausra)
27. Knyga su vardu pavadinime. - Daphne du Maurier, Rebecca
28. Knyga su susisiekimo priemone pavadinime (laivas, traukinys, net kelias...). - Christina Baker Kline, Orphant train
29. Knyga su žodžiu „istorija“. - Delphine de Vigan, Based on the true story
30. Virš 450 psl. knyga. - Joel Dicker, Le livre des Baltimore, 593psl
31. Tiesiog patikusi knyga. - John Boyne, The Heart's Invisible Furries
32. Knyga, kurioje aprašoma šalis ar veiksmas vyksta šalyje, iš kurios nėra autorius (pvz., suomis parašė knygą „Sinuhė egiptietis“). - Christina Lynch, The Italian Party
33. Pietu Afrikos autoriaus knyga. - Trevor Noah, Born the crime
34. Nuotykių literatūra. - Stieg Larsson, The girl who kicked the hornets nest
35. Knyga, kurioje nėra aprašoma meilės istorija (nei antrame, nei trečiame plane nėra meilės, nes jos būna visur, net detektyve). - Helene Hanf, 84 Charing Cross Road
36. Juodos spalvos knyga. - Sarah Pinborough, Behind her eyes
37. Knyga, kurios pavadinime būstas (namas, viešbutis, palapinė.... net švyturys). - Andrea Camilleri, The nest of vipers
38. Knyga, kurios autorius pasivadinęs slapyvardžiu. - R.J. Palacio, Wonder
39. Knyga, nominuota Lietuvos Metų knygos 2017 rinkimuose.
40. Viduramžiais parašyta knyga.
41. Knyga, kurios pavadinime ar viršelyje yra skaičiai 2, 1 ar 8/arba kurią sudaro 218 puslapiai. - Stuart Turton, The 7½ Deaths of Evelyn Hardcastle
42. Knyga, kuri tarp autoriaus parašytų knygų yra išleista aštunta. - Jo Nesbo, The Leopard
43. Pradedančio autoriaus knyga. - Gail Honeyman, Eleanor Oliphan is compltly fine
44. Knyga, išleista 2018 metais. - A.J. Finn, The women in the window
45. Knyga iš kelių knygų serijos, kuri nebūtų pirma serijos knyga - Stieg Larsson, The girl who kicked the hornets nest
46. Knyga, kurios pagrindinis personažas neigiamas/blogiukas. - Alice Feeney, Sometimes I Lie
47. Balkanų šalių literatūra.
48. Skandinavų literatūra. - Frederik Backman, Bear Town
49. Naujosios Zelandijos literatūra.
50. Knyga, kurios autorius kilęs ar gyvena salose. - Claire Fuller, The swimming lessons
51. Knyga, kurios pagrindinis herojus - maža/jauna mergaitė/mergina. - Emma Cline, The Girls
52. Knyga su šunimi/vilku ant viršelio ar pavadinime. -
53. Knyga, kuri buvo uždrausta (kurioje nors šalyje, kokios nors religijos ar pan.).
54.Knyga, kuri įtraukta į kokį nors "privalomų perskaityti per gyvenimą" knygų sąrašą. - John Steinbeck, East of Eden
55. Knyga, kuri yra pirmoje nuo viršaus lentynoje, penkta iš dešinės (gali būti ne tik pas draugą, bibliotekoje ar knygyne, bet ir savo knygų lentynoje). 


message 31: by Vaidonė (last edited Jan 01, 2019 11:08PM) (new)

Vaidonė (vaidonsknygos) | 146 comments Įveikiau visą ir nei viena knyga nesikartoja.


back to top