Goodreads Librarians Group discussion

Ved neste nymåne
This topic is about Ved neste nymåne
16 views
Book Issues > Add cover photo and info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Dec 29, 2017 01:56PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments Library scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

Paperback

Also add this title as Original title

Description:

Herdis er blitt 11 år og er opprøreren som ikke helt vet hva hun skal rette sitt opprør mot. Hun kjemper seg fram til den bitre, men livsbekreftende erkjennelsen at "det ensomme opprør er et mislykket opprør".


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19392 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top