Goodreads Librarians Group discussion

Koloss
This topic is about Koloss
12 views
Book Issues > Change escription

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments Add ISBN-13: 978-82-05-20914-5

New description:

Finn Alnæs debuterte som forfatter med Koloss i 1963. Og få norske forfattere har hatt en slik oppsiktsvekkende debut. Alnæs vant den norske førsteprisen i en nordisk romankonkurranse med denne boken, og han ble hilst med begeistring av kritikere så vel som publikum. Med god grunn. Koloss er en handlingsroman av de store, en fortelling full av dramatisk liv og framdrift, vital og ramsalt. Det er kjempen Brage Bragessons beretning om sitt eget liv, om hvordan han gjennom en urokkelig vilje bygger seg opp til kraftkar, og glupsk kaster seg over alle utfordringer livet byr på. Men hans egne destruktive lyster skremmer han vekk fra kjæresten Siv. Han drar til sjøs, og under et slagsmål i Amsterdam kommer han i skade for å drepe en tysk «lærjakke». Etter fire år i fengsel vender han hjem til Norge og landskapet han setter over alt: Fjellheimen. Her brygger det til oppgjør med vennen som har brakt store ulykker over hans liv. Som flere av Alnæs' verker handler Koloss også om spenningen mellom konstruksjon og destruksjon i menneskesinnet, og hva slags forhold dette skaper for blant annet rettferdighet, gudstro og menneskeverd. Finn Alnæs ble født i Bærum i 1932, og døde på Lillehammer i 1991. Etter Koloss skrev han flere prisbelønte romaner, som ble oversatt til en rekke språk, men også essay og artikler om ulike emner innenfor samfunnsdebatten. Men det er like fullt den sprakende debuten, Koloss, han først og fremst vil bli husket for som forfatter.


message 2: by Abcdarian (last edited Dec 29, 2017 04:58PM) (new)

Abcdarian | 19392 comments ISBN 13 added. Is the description different from the default already on the book? (Looks the same to me at a quick scan, but I don't read the language.)


Halvor (Raknes) | 4772 comments When I added another edition yesterday I set that description to default. Perhaps it changed the Czech or something description this edition had also.


back to top