Suomalainen lukupiiri discussion

30 views
Helmet 2018 > 48. Haluaisit olla kirjan päähenkilö (23.)

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tytti, The Head Honcho (new)

Tytti | 2539 comments -


message 2: by Peony (new)

Peony (peony79) | 702 comments Sijoitin tähän kohtaan nyt Elmon, vaikka jos tarinaa miettii, niin en haluaisi kyllä olla hän. Mutta jos tähän haastekohtaan pitää joku valita, niin valitsen nyt tämän, koska en tule koskaan varmaan löytämään sellaista kirjaa, jossa haluaisin olla päähenkilö sekä henkilön ominaisuuksien vuoksi, että sen vuoksi millaisia asioita hänelle tapahtuu. Lähinnä siis voisin haluta ominaisuuksiltani olla Elmon kaltainen, jolla on terveyttä ja fyysistä suorituskykyä...sen lisäksi osaa useita kieliä, matkustelee ja ylläpitää myös sivistystään: on kiinnostunut taiteista, biologiasta ja kirjoista.


back to top