Goodreads Librarians Group discussion

16 views
Book Issues > Corrections

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments Title: Gengangere : et familiedrama i tre akter

Afterword (etterord): Daniel Haakonsen

ISBN-13: 978-82-05-06973-2

Year: 1973

Language: Norwegian

Edition: 2. utg., skoleutg.

Description: Den unge maleren Osvald Alving vender hjem til sin mor og sitt barndomshjem. Han kommer hjem fordi han er syk. Her venter tjenestepiken Regine, som han har et godt øye til, og her er også Regines far, snekker Engstrand og Pastor Manders, en venn av familien. Det som skulle bli en fest og en hyllest til Kammerherre Alvings minne, utvikler seg til et følelsesmessig inferno - et oppgjør med sannhet, løgn og moral - hvor lag på lag avsløres.


message 2: by [deleted user] (new)

GR listing has Year: 2003


Halvor (Raknes) | 4770 comments I think my copy listed 1992 or 1993. I suppose 1993 was the first printing of the 2nd edition.


back to top