Sweden discussion

67 views
Bokcirklar > Malmö Bokcirkel

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Emil (new)

Emil | 1 comments Hej! Jag är en ung kille som bor i närheten av malmö. Jag älskar att läsa men jag hade gärna diskuterat böckerna i en bokcirkel men det verkar finnas en brist på dem. Därför hade det varit roligt om några hade velat starta upp en Bokcirkel som man kan diskutera och läsa böcker med. Skriv för intresse så kan vi se hur många som är intresserade!


message 2: by Erika (new)

Erika (liljekonvalje) | 21 comments Hej!
Bra initiativ, Emil. Jag hänger gärna på i mån av tid om fler är intresserade och det blir en grupp.
/Erika


back to top