Goodreads Sweden discussion

81 views
Högläsning

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tommy (last edited Dec 09, 2017 09:41AM) (new)

Tommy Lennartzon | 7 comments Ej aktuellt.


message 2: by Tessa (new)

Tessa (tessasess) | 1 comments Jag läser just nu en av dina romaner, men jag är nog tyvärr inte så bra på högläsning...


message 3: by Tommy (new)

Tommy Lennartzon | 7 comments Tessa wrote: "Jag läser just nu en av dina romaner, men jag är nog tyvärr inte så bra på högläsning..."
Trevligt...
Det ar synd...säg till om du vill testa i allafall.


message 4: by Ida (new)

Ida (zandrama) | 8 comments Jag är ganska bra på högläsning. Vad krävs? Var skulle det ske? Vad skulle det vara för ersättning?


message 5: by Tommy (new)

Tommy Lennartzon | 7 comments Ida wrote: "Jag är ganska bra på högläsning. Vad krävs? Var skulle det ske? Vad skulle det vara för ersättning?"

Kontaktar dig på mail..


back to top