Goodreads Librarians Group discussion

15 views
Adding New Books > Walter Benjamin Ya Da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Anil (new)

Anil (loykalina) | 60 comments Could you please add this book?

Title: Walter Benjamin Ya Da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru

Author (s): Terry Eagleton, Ferit Burak Aydar (translator)

ISBN: 9786051032207

Publisher: Agora Kitaplığı

Language: Turkish

Publishing Date: 2013

Format: Paperback

Description: Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru
Walter Benjamin‘e her dönemde duyulan yoğun ilgi ile, onun bir muamma gibi örülmüş eserlerini derinliğine kavrama arzusu arasında her zaman bir paralellik görülmez. Nitekim Terry Eagleton‘ın bu kitabı da, birçok yorumcunun beceremediği şekilde sistematik bir çerçeve oluşturmaya çalışmaktan ziyade, Benjamin‘in ruhundan geçenlere şöyle bir dokunabilme çabasıdır.

Kitabın birinci kısmı, Benjamin‘de bulunan üç esas temaya eğilir: Barok alegori, kültürel nesnenin metalaşması ve tarihe kurtarıcı bir müdahale olarak devrim anlayışı. İkinci kısımdaysa bir devrimci eleştiri ortaya koymanın sorunları ve imkanları ele alınmaktadır.

Yazar şöyle der: “Benim bu kitabı yazmamın en basit sebebi, bize karanlık zamanlarda tarihi yarıp geçecek olanların en alttakiler ve görünmeyenler olduğunu öğretmiş bulunan Walter Benjamin‘e saygı ve bağlılığımı sunmaktır.” (Terry Eagleton)

Cover: http://agorakitapligi.com/walter/

(The quote in the description is not commendation, but the reason why the author wrote this book.)


message 2: by Anil (new)

Anil (loykalina) | 60 comments Thank you. :)


back to top