Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Book Issues > Add data

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments https://www.goodreads.com/book/show/3...

Add description:

Tre av de ledende radikale skribenter i Norden opptrer her for første gang samlet med et utvalg av sine beste ting, fra det siste året. Provoserende, underfundig og ofte humoristisk, i hver sin karakteristiske stil, behandler de små og store samfunnsspørsmål til inspirasjon og forargelse for en bredere skandinavisk leserkrets.

<i>Carl Scharnberg</i>, f. 1930, dansk forfatter og højskolelærer. Tog sommeren 1960 initiativet til den danske «kampagne mod Atomvåben».

<i>Sigurd Evensmo</i>, f. 1912, norsk forfatter, filmsensor og journalist. Medarbeider i Orientering siden starten i 1953,

<i>Jan Myrdal</i>, f. 1927, svensk författare, också kallad «en ropare i folkhemmets öken», medarbetare i den nu innställde Stockholms-Tidningen, numera Aftonbladet.


message 2: by Miriam (new)

Miriam | 1448 comments Added


back to top