Goodreads Librarians Group discussion

17 views
Book Issues > Add info

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments https://www.goodreads.com/book/show/3...

Correct title: Shōgun. 4

Translator: Axel S. Seeberg

ISBN: 8240105106 / 978-82-401-0510-5

Publisher: Peter Asschenfeldts bokklubb

Description:

<i>Shōgun</i> – den verdensberømte romanen om Japan – foregår i år 1600, og er beretningen om den dristige engelske sjøfarer, John Blackthorne, som i en forrykende storm driver i land i Japan om bord i sitt skip <i>Erasmus</i>. Her møter han to mennesker som får avgjørende innflytelse på hans liv. En kriger og lensherre, Toranaga, som ønsker å oppnå total makt, og en vakker kvinnelig tolk, Mariko, som er splittet mellom to livsformer.

Englendere John Blackthornes store drøm er å utforske disse fjerne himmelstrøk, fravriste portugiserne deres innflytelse, ikke minst i handelen mellom Japan og Kina, og vende hjem med berømmelse og rikdom.

Toranaga er Japans mektigste lensherre og arbeider intenst på å tilrive seg total makt ved å bli Shōgun – den øverste militære diktator – og forene de mange samurai-lenene under sin mektige og vidtskuende ledelse.

Tolken Mariko har antatt den katolske tro, og hennes splittede lojalitet mellom troskapen mot kirken og sitt eget folk blir enda mer komplisert da hun forelsker seg i den fremmede barbaren og fredsforstyrreren, Blackthorne.

Deres veier krysses i en tid og på et sted som flammer av strid, lidenskap, ærgjerrighet, sanselighet og en uavbrutt kamp om makt. Clavell gir oss et fascinerende bilde av en nasjon som syder av vold og intrige, på grensen mellom middelalderen og den moderne verden og viser hvordan en vesterlending som typisk representant for sin tid blir forandret i møtet med en fremmed og eksotisk kultur.


message 2: by [deleted user] (new)

Hi I did all but the title. I don't see why we would put a period in it.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Because that's how it's usually done with split works.


message 4: by lethe (last edited Sep 30, 2017 06:29AM) (new)

lethe | 14212 comments Split works are usually added as Shōgun, Vol. 4 or Shōgun, part 4, depending on whether you mean volumes or parts.

In library science, a period is only used between the titles of two different works in one book. On Goodreads, those are usually separated by a /


message 5: by [deleted user] (new)

Halvor will you help ID the parts of that split work and we'll get the titles to match "library science".


message 6: by Halvor (Raknes) (last edited Sep 30, 2017 08:12AM) (new)

Halvor (Raknes) | 4770 comments Halvor will you help ID the parts of that split work and we'll get the titles to match "library science".

See this post.


back to top