داستان كوتاه discussion

59 views

Comments Showing 1-15 of 15 (15 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (last edited Aug 04, 2009 10:29AM) (new)

من بازم می خوام گفتگو کنم؟

راجع به چی؟

عجله نکنید

آب دهنم قورت بدم بنویسم

----------

می گم آقایون رئیس؟

چرا توی گروه ما مسابقه نمی ذارین؟

مثلا مسابقه داستان کوتاه؟ یا بلند؟

یا مثلا یک موضوع بگین راجع به اون

یا شعر؟

خاطره؟

عکس؟

در مورد همه چی می شه مسابقه گذاشت

هدفش هم تحرک بیشتر بچه ها

و

اینکه من خیلی مسابقه رو دوست دارم

موقع مدرسه ها من تو تموم مسابقه ها شرکت می کردم

شاید اگه تو اروپا بزرگ می شدم یه پا شرط بند بزرگ بودم

پای همه چی شرط بندی و مسابقه

خوب کی چی می گه؟


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments اول بگین جایزه چی می دین
!


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments موضوع جالبی است ولی عنوانش خیلی جالبتر بود


message 4: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments صالح جایزه دیدار با رئیس جمهور
آره منم موافقم موضوع جالبیه
منم هستم


message 5: by سحر (new)

سحر | 381 comments منم پایم

حالا جایزش چیه؟؟!!message 6: by [deleted user] (new)

من كه هيچ وقت توي مسابقه ها شركت نكردم. هيچ وقت هم مسابقه جذبم نكرده
حالا بذاريد من تماشا مي كنم
;)


message 7: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments چه خوب!
من هم هستم
.
.
.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments


من براتون دست میزنم
این ما بین شاید شرکت هم کردم !!!!!!!!!!!!ا


message 9: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments Farzan wrote: "صالح جایزه دیدار با رئیس جمهور
آره منم موافقم موضوع جالبیه
منم هستم"آقا فرزان عجب جايزه اي


message 10: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments خب ديگه چي مي خواين ؟
ديدن رئيس جمهور بد نيست
فقط يك كم آزاردهنده است


message 11: by [deleted user] (new)

حالا که اکثریت هستند

و خواهند هم بود

نتیجه چی شد؟

آقا حمید پشتیبان ها پیدا شدند؟


message 12: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments ایده ی جالبیه دل آرام جان

منم هستم، تشویقتون میکنم


message 13: by [deleted user] (new)

من یه داستان نوشتم

اگه مسابقه ای هست نگهش دارم

نیست بذارم تو گروه

هان؟


message 14: by Shahrzad (last edited Aug 08, 2009 09:38AM) (new)

Shahrzad (222225) | 43 comments Delaram wrote: "من یه داستان نوشتم


پس داستانت آماده است که می گی مسابقه بزاریم
(:
ایده ی خیلی خوبیه
منم هستمmessage 15: by Aga reza (new)

Aga reza saadatdost | 21 comments چه مسابقه ای؟

من بیشتر نطنزم

اون موقع

منم هستم


back to top