Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Adding New Books > Please add: Akış: Mutluluk Bilimi

Comments (showing 1-5 of 5) (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Melih (new)

Melih Gönenli | 10 comments Title: Akış: Mutluluk Bilimi

Author Name: Mihaly Csikszentmihalyi

ISBN: 978-605-66858-7-3

Publisher: Buzdağı Yayınevi

Publication Date: 2017

Format: Hard cover

Description: Çağımızda yaşayan ortalama bir insanın sahip olduğu lüks ve konfora yüz yıl öncesinin kral ve kraliçeleri bile sahip değildi. Ancak tüm bu konfor artışına ve reel milli gelirlerin birkaç katına çıkmasına rağmen mutluluk oranları değişmiyor. Sayısız bilimsel araştırma paranın, daha lüks ve daha konforlu bir hayatın mutluluk getirmediğini net bir şekilde ortaya koymuş durumda. O zaman insanı gerçekten mutlu eden nedir? Yaşam kalitemizi ve hayattan aldığımız tadı artıracak bir yöntem var mı? Dünyaca ünlü Akış teorisi, insanın gerçekte nasıl mutlu olacağını açık bir biçimde ortaya koyuyor. Mutluluk kontrolsüzce bir haz arayışından değil, bilinçli bir adanmışlıktan geçiyor. Diğer bir deyişle; Akış deneyiminden. Akış deneyiminin ne olduğunu açıklayan ve bu deneyimi nasıl yaşayabileceğimizi sayısız örnekle bize sunan bu kitap, Akış teorisinin sahibi Prof. Dr. Mihaly Csikszentmihalyi'nin mutluluğu araştırmaya adanmış 25 yıllık çalışmasının bir sonucudur. AKIŞ: Mutluluk Bilimi kitabı, akademik dünyayla birlikte yaşamına değer katmak, hayatı daha derinden keşfetmek ve öz farkındalığını artırmak isteyen herkes içindir. Mutluluğun gerçekten de bir sırrı var.


Page count: 416

Link to cover: http://www.buzdagiyayinevi.com/akis-m...


message 2: by Lindoula (last edited Jul 07, 2017 09:22PM) (new)

Lindoula | 105 comments Done! Akış: Mutluluk Bilimi

This appears to be a translation. Do you know what the original title was?


message 3: by Melih (new)

Melih Gönenli | 10 comments Yes it is a translation.
Original title is: Flow: The Psychology of Optimal Experience


message 4: by Lindoula (new)

Lindoula | 105 comments Melih wrote: "Yes it is a translation.
Original title is: Flow: The Psychology of Optimal Experience"


Thanks!


message 5: by Melih (new)

Melih Gönenli | 10 comments Thank you Linda!


back to top