Dandelion - قاصدک discussion

176 views
دل نوشته كوتاه > یک جمله زیبا

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matin (new)

Matin ahmadi عمر عاشقی چه کوتاهه اما دوست داشتن میتونه به بلندای تموم زندگی مارو همراهی کنه


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments هوسبازان وقتي زيبايي را مي بينند ، دوستشان دارند


ولي عاشقان

وقتي کسي را دوست داشته باشند زيبا مي بينند


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments چتر تنها بهانه اي است

من ...

بي بهانه با تو بودن را دوست دارم


message 4: by (setareh).ساینا (last edited Aug 19, 2009 01:32PM) (new)

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments
"نيلوفر شباهت زيادي به ما انسان ها دارد...

زيرا براي زنده ماندن بايد به دور گل ديگري بپيچد"(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments آرزویم اینست :

نتراود اشک چشمت هرگز مگر از شدت شوق!

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز!

و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments نانوا هم جوش شیرین می زند

بیچاره فرهاد

..!!!


message 7: by علی (new)

علی طهماسبی | 3 comments سرکار خانم ساينا احمدي
لطفا در زير شعر هاي خوبي که ميفرستيد يادتان باشه گوينده ذا هم اضافه کنيد ! يه وقت يجايي ازمون ميپرسن که شعر از کيه وندونستش خوبييتي نداره ! شايدم بد باشه. تشکر
علي


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments از توجه تون ممنونم
حتما این کار و می کنم
خوش اومدی دوست عزیز


back to top