Death, Taxes, and a French Manicure (Tara Holloway, #1) Death, Taxes, and a French Manicure discussion


1 view
Southbourne Tax Group Review: Hur kan man förhindra misstag på din skatt som en färsk Studentmerkonom

Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Alexandra (new)

Alexandra McLean ”Ja! Jag gjorde det ”är förmodligen det första som kommer till dig när du tog examen college. Men med det prestation innebär också större ansvar som kan påverka skatt tid. Southbourne momsgrupp vill bara några minuter av din tid att läsa detta inlägg för de syftar till att hjälpa dig att undvika att göra misstag på din skatt med följande riktlinjer.

Om du är en enda arkivarie och du har en justerad bruttoinkomst under $80.000, glöm inte att $2.500 av intresse del av student lånebetalningar kan vara skattemässigt avdragsgilla. Och om du är en gift person arkivering tillsammans, däremot, du behöver ha ett justerat bruttoinkomst under $160.000.

Söka för jobb och dess kostnader kan vara avdragsgilla men på vissa villkor. Om du planerar att söka jobb i en ny karriär fält eller arbete som en heltid för första gången, då du inte kan göra avdrag för utgifterna. Men sätta i åtanke stora skattelättnader ingår i flytta till en ny stad för det första jobbet.

Aldrig ignorera ditt företags 401(k) men istället bidra på en sådan att ha en bra start på pensionssparande och skydd upp till $18.000 från din skatt varje år. Med en familj täckning, kan du säkra $6.750 varje år om du bidra till en hälso-sparkonto och inskrivna i en hög avdragsgilla hälsoplan. Omvänt, enda filers kan säkra $3,400. För att hålla en annan $2600 ur din beskattningsbara inkomst, ska du sätta dina surt förvärvade pengar på en flexibel utgifterna konto.

Southbourne grupp råder också Spara minst 25% av vad du tjänar för IRS. Och om den redan ingår i din plan att vara en frilansare eller att vara din egen chef, sedan förvänta sig stora avdrag för kostnader i näringsverksamhet.

Vara förtrogen med livstid lärande kredit, Southbourne grupp råder. Upp till $2,000 av skatten kan kredit begäras för eftergymnasial arbete på kvalificerade utbildningsinstitutioner varje år. Det är när du är en enda arkivarie med nedan $65,000 justerat bruttoinkomst eller en gift person arkivering tillsammans med nedan $131.000 justerat bruttoinkomst.

Skära din skatteutgifterna sannolikt också genom att spara pengar. Du kan kvalificera för den spararen kredit om du är en enda arkivarie med nedan $31,000 justerat bruttoinkomst, medan en gift person arkivering gemensamt bör har nedan $62.000 justerat bruttoinkomst. Sådana kan minska din skatteutgifterna med upp till 50% av den första $2,000 som en enda arkivarie och den första $4,000 som en gift person arkivering gemensamt genom att bidra till en berättigad pensionsplan.

Som deras sista påminnelse vill Southbourne momsgrupp du inte slösar på skatt programvara och få professionell mänsklig hjälp. Fick en enkel skattesituation? Sedan helt enkelt använda de gratis paket som erbjuds av många skatt programvaruföretag. Möte en pro med liten eller ingen kostnad alls är möjligt med volontär inkomstskatt Assistance program eller andra relaterade program.


back to top