Goodreads Librarians Group discussion

The Essays of Montaigne - Volume 01
17 views
Book Issues > Combine editions

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Jun 05, 2017 01:55PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments https://www.goodreads.com/book/show/1...

and

https://www.goodreads.com/book/show/1...

should be comined with https://www.goodreads.com/work/editio...

As for the Norwegian language edition, its title should read: "Essays : første bok"

Also, Norwegian description should read:

Nå foreligger første bind av et verk som definitivt hører hjemme i "Vestens litterære kanon". Det er adelsmannen Michel de Montaignes granskninger av sin tid og av seg selv i den litterære form han ble opphavsmann til: essayet, med sine skarpe observasjoner og refleksjoner. Montaigne hopper fra det ene emnet til det andre, den røde tråden er nysgjerrigheten og utforskningstrangen som er typisk for essayets prøvende metode. Første bok er den mest historisk orienterte, med en rekke kapitler der det antikke Roma og Hellas står i sentrum. Militærstrategiske og -historiske betraktninger florerer også. Andre temaer er lærdom og undervisning, vennskap, ensomhet og død. Men også emner som redsel, innbilningskraft og kannibaler har fått sin plass. Essais vil foreligge komplett i tre bind i 2006


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20239 comments The Norwegian editions of book 1, 2 and 3 were incorrectly combined with the editions that contained all three in one book.
Separated, and combined each with the matching editions.


Added Norwegian description to #1: https://www.goodreads.com/book/show/1...


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top