Goodreads Librarians Group discussion

10 views
Book Issues > Please add the description [general thread]

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Piotr (new)

Piotr | 219 comments The book:
https://www.goodreads.com/book/show/3...
Description:
"Narcyzm oznacza umiłowanie samego siebie. Każdy człowiek potrzebuje pewnej rozsądnej dawki miłości własnej. Jest to podstawowa potrzeba człowieka i warunek zdrowych relacji międzyludzkich. Jednak miłość własna łatwo może przyjąć postać chorobliwą, prowadzącą do wewnętrznego zniewolenia. Wiele osób dotkniętych takim zaburzeniem męczy się ze sobą i jest źródłem cierpień dla swoich bliskich. Do nich właśnie adresowana jest ta książka."

[Source: http://www.banzaj.pl/Narcyzm-zaklete-... ]

I hope it's a possible action.


Elizabeth (Alaska) | 6548 comments Done.

That book has an invalid ISBN - the ISBN-13 was entered into the ISBN10 field. Can you provide the full ISBN for this edition?


message 3: by Piotr (new)

Piotr | 219 comments I'm afraid, as for now, it's impossible...


back to top