Goodreads Librarians Group discussion

12 views
Book Issues > Change book descriptions

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited May 25, 2017 11:38AM) (new)

Halvor (Raknes) | 4772 comments Seven volumes in the Norwegian edition of In Search of Lost Time.

All 7 volumes should have the following description, Then add as a second paragraph the text provided following each volume (volume 1 lacks a specific text):

<i>På sporet av den tapte tid</i>, fører sin forteller fra barndommens verden i første bind gjennom selskaps- og kjærlighetslivets irrganger frem til beslutningen i siste bind om å bryte med verden for å skrive om den.


#1: https://www.goodreads.com/book/show/1...

#2: https://www.goodreads.com/book/show/1...

<i>I skyggen av piker i blomst</i> utgjør bind tre og fire av i alt tolv i den innbundne, norske utgaven.


#3: https://www.goodreads.com/book/show/2...

<i>Veien til Guermantes</i> utgjør bind fem og seks av i alt tolv i den innbundne, norske utgaven.


#4: https://www.goodreads.com/book/show/2...

<i>Sodoma og Gomorra</i> utgjør bind sju og åtte av i alt tolv i den innbundne, norske utgaven.


#5: https://www.goodreads.com/book/show/2...

<i>Fangen</i> utgjør bind ni og ti av i alt tolv i den innbundne, norske utgaven.


#6: https://www.goodreads.com/book/show/2...

<i>Uten Albertine</i> utgjør bind elleve av i alt tolv i den innbundne, norske utgaven.


#7: https://www.goodreads.com/book/show/2...

<i>Den gjenfundne tid</i> utgjør tolvte og siste bind i den innbundne, norske utgaven, sjuende og siste i pocketutgaven


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20004 comments Done


Halvor (Raknes) | 4772 comments Excellent! Thank you!


back to top