Sweden discussion

80 views
Namn på hyllorna

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mien (new)

Mien | 9 comments Tänkte börja året med att snygga till min profil lite, men fastnande på mina Shelfs.
Någon som får till stora bokstäver och mellanslag? Tycker inte att det ser så snyggt ut när det står: "children-books". Vill hellre att det står: "Children books".

Något tips som kan hjälpa mig?


message 2: by Emelie (new)

Emelie | 35 comments Systemet är tyvärr uppbyggt så att det inte går att få mellanrum utan - och att en inte kan ha stora bokstäver.

Om du inte vill ha - mellan orden får du nog skriva allt som ett sammansatt ord.

Lycka till!


back to top