Goodreads Librarians Group discussion

9 views
Adding New Books & Editions > Please add Eg Er Kvinnfolk by Anna Świrszczyńska

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Winter (new)

Winter (winter9) | 85 comments * Eg Er Kvinnfolk (Original Title - Jestem Baba)
* Świrszczyńska, Anna
* ISBN 82-521-3561-7
* Det Norske Samlaget
* 1990 (Originally published in 1972)
* Paperback
* Den polske forfattaren og feministen debuterte i 1930-åra, men fekk sitt største gjennombrot først i 60-årsalderen, og stod da med eitt sentralt i polsk lyrikk. Det gjeld kvinnesolidaritet, ein solidaritet som også gjer samtale mogleg, med systrene i rennesteinen, men dessutan - paradoksalt nok - med menn. I denne samlinga finn vi korte glimt frå polsk landsbygd, saman med erotisk-lyriske skildringar av kvinna som biologisk fenomen, men framfor alt gir dikta råkande bilete av kjærleiken i ulike former. Tor Obrestad har skrive eit entusiastisk og personleg forord.
* 144 pages

Link to The National Library of Norway (you most likely can't see it):
*http://www.nb.no/nbsok/nb/8c1658871ec...

Picture is in my profile pictures:

* https://www.goodreads.com/photo/user/...

Or this one:

https://www.goodreads.com/user/show/3...

Thank you :)


message 3: by Winter (new)

Winter (winter9) | 85 comments Thank you :)


back to top