Goodreads Librarians Group discussion

Mennesket og moderne evolusjonsteori
199 views
Book Issues > Add info

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Jan 20, 2017 10:17AM) (new)

Halvor (Raknes) | 4770 comments ISBN-13: 978-82-05-34703-8
Page count: 1255
Edition. 2. utg.
Original year: 2003
Publisher: Gyldendal akademisk

Description:

Moderne evolusjonsteori er satt på dagsorden i internasjonal vitenskapsdebatt, etter en rekke faglige gjennombrudd på 1960- og 70-tallet. Det har ofte ført til heftige diskusjoner f.eks. mellom biologer og samfunnsvitere, også i Norge. Men hva vet man om emnet? Denne boka gir en oversikt over moderne evolusjonsteori. Forfatteren veileder gjennom faghistorie, begrepsanalyse, teori, empiri og faglige kontroverser. Har små biografier om sentrale forskere og en annotert bibliografi. Med litteraturliste, person-, forfatter- og stikkordregister.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 21195 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Some were done. Will you do the rest also?


message 4: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 21195 comments Sorry about that; done again. :-)


Halvor (Raknes) | 4770 comments Sorry, I was probably unclear. This edition was published in 2005 but the first edition was originally published in 2003


message 6: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 21195 comments Fixed.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Very good. Thank you!


back to top